خرید کامیون بنز کمپرسی ۱۰ چرخ توسط شهرداری فتح‌آباد

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فتح آباد، مهدی ظهرابی شهردار فتح آباد با رسول جهانگیری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان دیدار کرد. پس از مذاکرات صورت گرفته، یک دستگاه کامیون با تأمین اعتبار ۵ میلیارد و صد میلیون تومان […]

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فتح آباد، مهدی ظهرابی شهردار فتح آباد با رسول جهانگیری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان دیدار کرد.

پس از مذاکرات صورت گرفته، یک دستگاه کامیون با تأمین اعتبار ۵ میلیارد و صد میلیون تومان توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از سازمان همیاری ها و شهرداری های استان اصفهان خریداری شد.