در جلسه کمیته درآمدی سازمان پارک‌ها مطرح شد؛ بروزرسانی رأی های کمیسیون ماده هفت

شهرداران آنلاین/سید رشید شجاعی نژاد مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اهواز در این جلسه عنوان کرد: تمدید قراردادهای بهره‌برداران این سازمان که از سوی کارشناسان دادگستری نرخ گذاری شد است، از سوی واحد قراردادها تا پایان تیرماه تعیین و تکلیف شود. وی با بیان اینکه لیست بهره‌برداران که  مشکل حقوقی دارند باید […]

شهرداران آنلاین/سید رشید شجاعی نژاد مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اهواز در این جلسه عنوان کرد: تمدید قراردادهای بهره‌برداران این سازمان که از سوی کارشناسان دادگستری نرخ گذاری شد است، از سوی واحد قراردادها تا پایان تیرماه تعیین و تکلیف شود.
وی با بیان اینکه لیست بهره‌برداران که  مشکل حقوقی دارند باید به امور قراردادهای سازمان پارک‌ها ارجاع شود، افزود: موضوعات مزایده جدید تا دو هفته آینده از سوی واحد بازرگانی تهیه و ابلاغ شود.
ایشان با تأکید بر اینکه به افزایش کاربری‌هایی که بدون افزایش مساحت صورت‌گرفته است دقت شود، اظهار کرد: در خصوص مزایده وسایل اسقاطی، آهن‌آلات و قطار هرچه زودتر تصمیم‌گیری و کارهای واگذاری آن‌ها انجام شود.
این مقام مسئول در خصوص مطالبات گل‌وگیاه مناطق تصریح کرد: مقرر شد شنبه آینده، لیستی از مطالبات این سازمان در خصوص فروش گل‌وگیاه به مناطق هشتگانه از سوی واحد درآمد تهیه و ارائه شود.
شجاعی نژاد در خصوص آراء قدیمی قطع اشجار عنوان کرد: هر چه سریعتر آراء که در گذشته از سوی کمیسیون ماده هفت صادر شده‌ است، با عنایت به گذشت زمان و عدم پرداخت از سوی افراد خاطی، مجدداً جهت بروزرسانی رأی به کمیسیون مربوط ارائه شود.
وی خطاب به معاونت فنی و اجرایی این سازمان تصریح کرد: مطالعات و اجرایی پروژه‌های کمربند سبز، آب خام و آب‌های سطحی و همچنین توسعه و بهسازی پارک‌ها و پروژه‌ پارک‌های نیمه‌تمام ظرف یک هفته تعیین و تکلیف شود.
مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اهواز همچنین در خصوص سامان‌دهی و جانمایی وسایل بازی خطاب معاونت فنی و اجرایی خاطرنشان کرد: طرح نیازسنجی و جانمایی وسایل بازی در پارک‌های مناطق هشتگانه از سوی آن معاونت در مدت‌زمان دو هفته انجام گردد.
در ادامه جلسه مطرح شد: حسب دستور شهردار منتخب اهواز مبنی ‌بر واگذاری زمین‌های خالی با کاربری فضای سبز که محل دپوی زباله و نخاله می‌باشند، دستورالعملی مبنی‌ بر واگذاری زمین‌های مربوط به گل‌فروشی‌ و نهالستان های سیار، ظرف مدت یک هفته تهیه، کارشناسی و در جلسه آینده هیئت‌مدیره سازمان مطرح شود.
در پایان سید رشید شجاعی نژاد خطاب به مدیر آموزش سازمان توضیح داد: شرح وظایف کلیه واحدها با همکاری مدیریت منابع انسانی تهیه و به کارکنان، مدیران و معاونین سازمان ابلاغ شود تا ناهماهنگی میان واحدهای مربوطه صورت نگیرد.