در حوزه منابع آبی فقط موضوع مصارف شهری مطرح نیست

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، کامران داوری، در خصوص این موضوع که ایجاد فضای سبز تا چه میزان در مصرف آب موثر است؟! اظهار کرد: یک شهر و شهروندان آن حق دارند که از وضعیت شهری مطلوبی برخوردار باشند، این مطلبوبیت شهری مسلما بر پایه وضعیت مطلوب اکوسیستم پیرامونی و تعادل منابع […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، کامران داوری، در خصوص این موضوع که ایجاد فضای سبز تا چه میزان در مصرف آب موثر است؟! اظهار کرد: یک شهر و شهروندان آن حق دارند که از وضعیت شهری مطلوبی برخوردار باشند، این مطلبوبیت شهری مسلما بر پایه وضعیت مطلوب اکوسیستم پیرامونی و تعادل منابع آب و خاک حوزه آبی استوار است.

رییس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: در حوزه آبی فقط موضوع شهر مطرح نیست، بلکه صنعت و کشاورزی نیز در آن دخیل است و در شهر نیز مصارف آب (فضای سبز، خدمات، صنعتی و کشاورزی و…) گوناگون است؛ آب مصرفی تمامی این بخش ها باید تامین شود تا به اکوسیستم و پایایی سیستم طبیعی ما صدمه ای وارد نشود.

داوری تصریح کرد: ما نیازمند مدیریت یکپارچه منابع آبی هستیم. منظور ما این بوده که باید به تمامی منابع و مصارف در یک محل رسیدگی شود و ما از ظرفیت مجاز برداشت آب تجاوز نکنیم و این امر به سادگی قابل انجام است.

وی تاکید کرد: در کشور ایران شهرهایی مانند جیرفت وجود دارد که عمده امورات این شهرستان با کشاورزی می گذرد؛ اما در کنار آن شهرهایی مانند مشهد از مزیت های خاصی برخوردار است. این شهر به دلیل مجاورت با حرم مطهر رضوی محل رجوع بسیاری از زائران بوده که این مزیت اقتصاد مشهد را با شهرستان جیرفت متمایز می کند و اگر در نظام ملی مباحث امنیت غذایی به تناسب ظرفیت ها و شرایط محلی پرداخته شود، طبیعتا بار بیشتری از مبحث تامین امنیت غذایی باید بر دوش جیرفت قرار گیرد و مشهد بتواند در فضایی که دارای مزیت است فعالیت کند.

رییس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: در نهایت مشهد شهری آباد و با اقتصاد قوی خواهد شد و به همین دلیل ممکن است که کشاورزی پیرامون آن کاسته شود. در این میان باید مراقب آن باشیم که صدمه ای به منابع آب و خاک وارد نشود. بدین صورت که منابع آبی از عرصه کشاورزی به عرصه شهر و خدمات منتقل شود.

داوری افزود: بدین ترتیب مشهد باید عوارضی را از طریق مالیات به دلیل درآمدهای خود به دولت مرکزی پرداخت کند تا دولت مرکزی آن مالیات را حوزه کشاورزی خرج کند تا امنیت غذایی را برای کشور تامین کند.

وی در خصوص کارکرد فضای سبز در شهر، خاطرنشان کرد: زندگی برای انسان همان قدر که امنیت و اقتصاد آن مهم است دارای اهمیت بوده و در کنار آن نیز موضوع سلامت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این سلامت صرفا جسمی نبوده، بلکه روح، رفاه و آسایش و… را نیز در برمی گیرد.

رییس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بدیهی است که اگر شهرهای ما زیست پذیرتر و اکولوژیک تر باشد، بسیاری از مردم مشتاق زندگی در آن خواهند بود. ما باید به نوعی این زیست پذیری و موضوع اکولوژیک را در شهر همراه با اقتصاد توام داشته باشیم.

داوری با بیان اینکه فضای سبز در ایجاد سلامت و آسایش شهر تاثیر بسزایی دارد، اضافه کرد: شهرداری مشهد در چند ساله گذشته همت گسترده ای در توسعه فضای سبز داشته است. اما نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که توسعه نباید منجر به تخریب شود.

توسعه باید بدون فشار آوردن به منابع آبی انجام شود

وی اظهار کرد: توسعه باید بدون فشار آوردن به منابع طبیعی صورت گیرد. اگر ما در سطح ملی منابع و مصارفی داریم باید از مسیر اقتصاد خودش را بروز دهد تا بتواند جایگاه خود را حفظ کند.

رییس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: ابعاد پروژه های توسعه داده شده در این مدت در شهر مشهد بسیار است، به همین خاطر باید برای منابع آبی چاره اندیشی شود تا فشار بر منابع آب بیشتر نشود.

داوری اضافه کرد: ما در اقلیمی زندگی می کنیم که با خشکسالی ها رو به رو هستیم، ما باید از گذشتگان خود بیاموزیم، اگر به اطراف خود سری بزنیم در در کنار قنات ها، باغ کمتر دیده می شود و زمین های زراعی بیشتر به چشم می‌خورد، زیرا تجربه ثابت کرده به آن ها که خشکسالی با چنان شدتی گاها بروز پیدا می‌کند که منجر به آن می شود که آبی برای زراعت باقی نماند.

داوری تاکید کرد: توصیه من به همکاران در بخش فضای سبز شهرداری این است که سطوح درخت های کاشته شده در شهر نسبت به سطوح درختچه های دیگر به گونه ای باشد که اگر با خشکسالی روبه رو شدیم، خسارت شدیدی را متحمل نشویم.