دومین نشست مشترک آبفا و شهرداری اهواز برگزار شد

شهرداران آنلاین/به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز؛ هفته گذشته دومین نشست مشترک کارکنان ارشد آبفای اهواز با مدیران ارشد شهرداری اهواز در خصوص طرح ضربتی آب های سطحی در مناطق یک، دو و سه با حضور نمایندگان این مناطق برگزار شد. سید رشید شجاعی نژاد مدیر عامل سازمان پارکها و […]

شهرداران آنلاین/به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز؛ هفته گذشته دومین نشست مشترک کارکنان ارشد آبفای اهواز با مدیران ارشد شهرداری اهواز در خصوص طرح ضربتی آب های سطحی در مناطق یک، دو و سه با حضور نمایندگان این مناطق برگزار شد.

سید رشید شجاعی نژاد مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبلز شهرداری اهواز گفت: این جلسه پیرو جلسات قبلی در خصوص طرح ضربتی دفع آب های سطحی در مناطق آبگیر برگزار شد.
وی عنوان کرد: در این جلسه ضمن بررسی پروژه های باقیمانده از طرح ضربتی آب های سطحی در مناطق یک، دو و سه، اجرای پروژه های دیگر نیز با همکاری شرکت آبفای خوزستان که بتواند مشکلات این مناطق را مرتفع نماید، مورد بررسی قرار گرفت.