دیدار اعضای شورای اسلامی و شهردار ملک آباد با فرماندار مشهد

 محمد رجبی شهردار ملک آباد به گزارش روابط عمومی شهرداری ملک آباد ، نائب رئیس شورای شهر آقای محمد زاده ضمن تبریک انتصاب آقای داوری بعنوان فرماندار مشهد گفت:موضوع اقدام ملی مسکن شهر ملک آباد با وجود اتوبان و آب و هوای مناسب بهترین مکان جهت سرریز جمعیت شهر مشهد می باشد. محمدزاده در خصوص: […]

 محمد رجبی شهردار ملک آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملک آباد ، نائب رئیس شورای شهر آقای محمد زاده ضمن تبریک انتصاب آقای داوری بعنوان فرماندار مشهد گفت:موضوع اقدام ملی مسکن شهر ملک آباد با وجود اتوبان و آب و هوای مناسب بهترین مکان جهت سرریز جمعیت شهر مشهد می باشد.
محمدزاده در خصوص: طرح ورودی و خروجی شهر ملک آباد و واقع شدن این شهر در سمت راست اتوبان که متاسفانه دسترسی به تمام زمین های این شهر در سمت جنوب وجود ندارد هرچند در دوره ی قبل پیگیری و در شورای همتا مطرح گردید اما کارقابل توجهی بجز یک پل ۶متری صورت نگرفته است.
وی ادامه داد:مشکل آب حل شده اما باتوجه به طرح اقدام ملی مسکن باید تدابیر بهتری اندیشه شود.
گزارش روابط عمومی شهرداری ملک آباد همچنین حاکیست: محمدرجبی شهردارملک آباد ضمن تبریک انتصاب آقای داوری به فرمانداری شهرستان مشهد توضیحاتی درخصوص وضعیت طرح مسکن ملی که حدود۴۰۰ نفردرسایت طرح ملی مسکن برای شهر ملک آباد ثبت نام کردند ارائه و سپس به بحث وبررسی جلسات وتوافقات با مسکن شهرسازی،خدمات استقبال از زائر در نوروز ۱۴۰۱،جلسه سه گانه با شهردار مشهد و آستان قدس،پارک زائر پرداخت و پیشنهادات و راهکار های موثر وهماهنگ درشهر ارائه و بررسی گردید.

منبع خبر