دیدار شهردار رودهن با سرپرست اداره راهداری

شهرداری آنلاین/دیدار حنیفی شهردار رودهن با حاتمی سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای پردیس و رودهن در این دیدار در خصوص مسائل شهری بحث و گفتگو گردید.

شهرداری آنلاین/دیدار حنیفی شهردار رودهن با حاتمی سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای پردیس و رودهن در این دیدار در خصوص مسائل شهری بحث و گفتگو گردید.