دیدار کولیوند شهردارملارد با معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران

شهرداراران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری ملارد به نقل از روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر در ادامه طرح کشوری بازسازی اتوبوس های فرسوده محمود پور معاونت حمل و نقل و ترافیک و هئیت همراه از استانداری تهران از روند انجام کار بازسازی اتوبوس های فرسوده در سازمان مدیریت حمل […]

شهرداراران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری ملارد به نقل از روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر در ادامه طرح کشوری بازسازی اتوبوس های فرسوده محمود پور معاونت حمل و نقل و ترافیک و هئیت همراه از استانداری تهران از روند انجام کار بازسازی اتوبوس های فرسوده در سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر بازدید نموده و با حضور در دفتر کار فلاح نژاد رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر با ایشان ملاقات و به منظور بهبود در روند اجرای این عملیات بازسازی،  با کولیوند شهردار ملارد دیدار نمودند .
لازم به ذکر است که  اجرای بازسازی ۳۳ دستگاه اتوبوس فرسوده سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ملارد دردستور کار قرار گرفته و با تاکید کولیوند این عملیات با قوت ادامه دارد..