دیگر کارتن خوابی در سطح شهر اصفهان نداریم

شهردار اصفهان گفت: گاهی زمینه هایی در شهرداری باعث می شود تا مردم نگران شوند و برخی افراد سوءاستفاده گر، رفتارهایی داشته باشند که مردم نسبت به کل شهرداری که مجموعه ای خدوم و زحمت کش است، بدبین شوند، برهمین اساس روی این موضوع متمرکز شده ایم و در حال شناسایی عناصری هستیم که رفتار آنها سبب بی اعتمادی مردم می شد تا با آنها برخورد جدی شود.

دیگر کارتن خوابی در سطح شهر اصفهان نداریم

شهردار اصفهان گفت: گاهی زمینه هایی در شهرداری باعث می شود تا مردم نگران شوند و برخی افراد سوءاستفاده گر، رفتارهایی داشته باشند که مردم نسبت به کل شهرداری که مجموعه ای خدوم و زحمت کش است، بدبین شوند، برهمین اساس روی این موضوع متمرکز شده ایم و در حال شناسایی عناصری هستیم که رفتار آنها سبب بی اعتمادی مردم می شد تا با آنها برخورد جدی شود.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علی قاسم زاده در ارتباط زنده رادیویی با برنامه «سلام اصفهان» با اشاره به اینکه در یکی دو هفته گذشته اصلی ترین نگرانی مردم اصفهان آلودگی هوا بوده است، اظهار کرد: معمولا در این فصل به علت وارونگی هوا شاهد ذرات معلق در سطوح پایین هستیم که امیدوارم مردم و ما با رعایت بیشتر و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در کاهش آلاینده ها موثر باشیم.

وی ادامه داد: بخشی از آلاینده ها که به صنایع مربوط است با مدیریت و استفاده از سوخت های با حداقل آلایندگی، باید از سوی صنایع پیرامونی کنترل شود چراکه سلامت مردم از هر موضوعی برای ما مهمتر است.

*تمرکز مدیریت شهری بر شناسایی سوءاستفاده گران در شهرداری

شهردار اصفهان تصریح کرد: انتظار مردم در دوره جدید مدیریت شهری، مبارزه با فساد است؛ گاهی زمینه هایی در شهرداری باعث می شود تا مردم نگران شوند و برخی افراد سوءاستفاده گر رفتارهایی را داشته باشند که مردم نسبت به کل شهرداری که مجموعه ای خدوم و زحمت کش است، بدبین شوند.

وی افزود: برهمین اساس روی این موضوع متمرکز شده ایم و در حال شناسایی عناصری هستیم که رفتار آنها سبب بی اعتمادی مردم می شد تا با آنها برخورد جدی شود که در این خصوص به صورت مفصل در آینده توضیح خواهم داد.

*گفت و گوی سه جانبه مردم، کسبه و شهرداری پیرامون چهارباغ

قاسم زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از محور کارهای ما چهارباغ عباسی است، گفت: چهارباغ به عنوان هویت و شاخص هویت تاریخی ما دارای اهمیت است از همین رو گفت و گویی سه جانبه میان کسبه، مردم و شهرداری آغاز کرده ایم و جلسات هم اندیشی برای بهبود شرایط چهارباغ و استفاده بهینه از این گذر تاریخی – فرهنگی داشتیم که محصول این نشست ها نقطه نظرات خوبی بود.

وی افزود: همچنین در هفته اخیر کارتن خواب های سطح شهر رصد و به سوی کمپ ها و گرم خانه ها هدایت شدند که از همکاری نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر در این خصوص قدردانی می کنم.

شهردار اصفهان اظهار کرد: فکر می کنیم با رصدی که انجام شد دیگر کارتن خوابی در سطح شهر نداریم اما اگر مردم مواردی را در این زمینه مشاهده کردند طی تماس با شماره ۱۳۷ به شهرداری این موضوع را اطلاع دهند چراکه برخی از این کارتن خواب ها مهاجر هستند و از شهرهای اطراف به اصفهان می آیند و ممکن است علی رغم مدیریت برای هدایت کارتن خواب ها چنین مواردی در سطح شهر همچنان وجود داشته باشد.

کد محتوا ۴۲۰۳۹

برچسب ها