رئیس سازمان عمران وبازآفرینی شهرداری بجنورد: ایجاد سرعت گیردرسطح شهر

شهرداران آنلاین/رئیس سازمان عمران وبازآفرینی شهرداری بجنورد: ایجاد سرعت گیردرسطح شهر مهندس پارساپورگفت: سازمان بازآفرینی شهرداری بجنورد به منظور ارتقای ایمنی در ترددهای شهری اقدام به احداث سرعتگیر می کند. پارساپور افزود: احداث این سرعت گیرها در مناطق پرترافیک شهری ازجمله بلوار آیت اله رفسنجانی در حاشیه تقاطع وبلوار شهدای گمنام و … انجام گرفت […]

شهرداران آنلاین/رئیس سازمان عمران وبازآفرینی شهرداری بجنورد: ایجاد سرعت گیردرسطح شهر مهندس پارساپورگفت: سازمان بازآفرینی شهرداری بجنورد به منظور ارتقای ایمنی در ترددهای شهری اقدام به احداث سرعتگیر می کند. پارساپور افزود: احداث این سرعت گیرها در مناطق پرترافیک شهری ازجمله بلوار آیت اله رفسنجانی در حاشیه تقاطع وبلوار شهدای گمنام و … انجام گرفت تا موجب شود با کنترل سرعت خودروها آمار تصادفات ناشی از سرعت بالا کاهش پیدا کند و به صفر برسد. این مسئول ادامه داد: درنظر داریم با ساماندهی شبکه های خیابانی درراستای آسیب شناسی ترافیکی شهر اقدام به اصلاح شبکه معابر کنیم که بخشی ازاین اقدام شامل احداث سرعت گیر یا نصب آن از نوع پلاستیکی است تا استانداردهای لازم در تردد های درون شهری تامین شود. وی اضافه کرد : استاندارد نصب سرعت گیرهای لاستیکی در معابر فرعی با سرعت مجاز ۳۰ کیلومتربرساعت است و احداث سرعتگیر آسفالتی در معابرعریض تر بین ۱۴ و ۱۶ متری به بالا که سرعت مجاز بین ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر است ، ایجاد میشود. مهندس پارساپور تاکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و تعهد ما بعنوان یک شهروند قانون مدار قطعا با تقویت فرهنگ رانندگی خواهد توانست بسیاری از مخاطرات ناشی از بی احتیاطی و تصادف را در شهرها کاهش دهد و امیدواریم همه ما دراین امر مشارکت کافی داشته باشیم.