راه اندازی سرویس بازخورد پیام های ۱۳۷ در درگاه " تهران من "

رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از راه اندازی سرویس بازخورد درخولست های شهروندان که با سامانه ۱۳۷ تماس داشته اند در درگاه ” تهران من ” خبر داد.
print
راه اندازی سرویس بازخورد پیام های 137 در درگاه  تهران من

راه اندازی سرویس بازخورد پیام های ۱۳۷ در درگاه ” تهران من “

رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از راه اندازی سرویس بازخورد درخولست های شهروندان که با سامانه ۱۳۷ تماس داشته اند در درگاه ” تهران من ” خبر داد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: نصریان با اشاره به ادامه روند توسعه ی فنی و نرم افزاری سامانه گفت: به منظور بالا بردن سهم نظارت شهروندان بر صحت انجام پیام های ۱۳۷  و افزایش درصد پیام های اعتبارسنجی شده ، سرویس بازخورد درخواستهای شهروندان در درگاه ” تهران من ” به آدرس my.tehran.ir   ایجاد شد.
وی عنوان کرد: مزیت این سرویس نسبت به بازخورد اپراتوری و پیامکی این است که شهروندان می توانند مستندات و تصاویر مورد نظر خود در جهت تائید و یا عدم تائید اقدامات عوامل اجرائی در انجام پیام را ثبت و به سامانه گزارش نمایند.
نصریان در ادامه افزود: شهروندان محترم میتوانند از طریق سرویس بازخورد تهران من، نسبت به امتیازدهی در خصوص کیفیت و کمیت نحوه رسیدگی به پیام خود اقدام نمایند.