رسیدگی به بیش از ۵ هزار درخواست شهروندی در حوزه حمل و نقل و ترافیک

رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از رسیدگی به بیش از ۵ هزار درخواست شهروندی در حوزه حمل و نقل و ترافیک طی ۸ ماهه اول سال خبر داد.
print
رسیدگی به بیش از 5 هزار درخواست شهروندی در حوزه حمل و نقل و ترافیک

رسیدگی به بیش از ۵ هزار درخواست شهروندی در حوزه حمل و نقل و ترافیک

رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از رسیدگی به بیش از ۵ هزار درخواست شهروندی در حوزه حمل و نقل و ترافیک طی ۸ ماهه اول سال خبر داد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: نصریان با اشاره به ارجاع بیش از ۶ هزارپیام به کارتابل ۱۳۷ سازمان حمل و نقل و ترافیک از ابتدای فروردین ماه تا پایان آبان ماه امسال گفت: در مدت زمان مشابه سال گذشته تعداد پیام های ارجاعی به این حوزه ۲۰۷ مورد بوده است.
وی عنوان کرد: تغییر فرآیند ارجاع پیام های مرتبط با موضوع پل های عابر پیاده مکانیزه از مناطق ۲۲ گانه و واگذاری مسئولیت نگهداشت این پل ها به سازمان حمل و نقل و ترافیک منجر به افزایش  تعداد پیام ها به کارتابل این حوزه در ۸ ماهه اول امسال شده است.
رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ با بیان این مطلب که در بازه زمانی ۸ ماهه اول سال ، تعمیر و نگهداری پل های عابر پیاده مکانیزه بیشترین درخواست شهروندان در این حوزه از سامانه ۱۳۷ بوده است افزود: در این مدت به بیش از ۵ هزار پیام ثبت شده رسیدگی شده است.