رنج‌ تامین نان به نرخ کورس در روزهای کرونا

 شهرداران آنلاین/ خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها- آمنه سپهر: تعریق زیادش حکایت از جدال او با آفتاب در کوچه و خیابان‌های شهر دارد. رنگ آفتاب سوخته اش نشان می‌دهد که در هر شرایطی تن به کار داده تا شرمنده زن و بچه اش نباشد. با همه مشکلات زیادی که دارند معمولاً هم‌صحبت خوبی برای مسافرینی می‌شوند که شاید دلشان مالامال […]

 شهرداران آنلاین/ خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها- آمنه سپهر: تعریق زیادش حکایت از جدال او با آفتاب در کوچه و خیابان‌های شهر دارد. رنگ آفتاب سوخته اش نشان می‌دهد که در هر شرایطی تن به کار داده تا شرمنده زن و بچه اش نباشد.

با همه مشکلات زیادی که دارند معمولاً هم‌صحبت خوبی برای مسافرینی می‌شوند که شاید دلشان مالامال از رنج است. در این روزهای تلخ کرونایی که همگان برای حفظ جانشان احتیاط پیشه کرده اند، این صنف از روی اجبار به دل حادثه زده اند و با جابجایی مسافرین ویا بیماران کرونایی که نمی‌دانند ناقل هستند یا نه برای تهیه نان شبشان خیابان‌ها را متر می‌کنند. گرچه سایه شوم کرونا اوضاع زندگیشان را بدتر و مشکلاتشان را چند برابر کرده است اما آنان با صبوری به آینده‌ای عاری از کرونا می‌اندیشند.

آنها نان را به نرخ کورس می‌خورند و دخلشان هیچوقت با خرجشان جور نبوده و نیست.

روایت روزگار رنج آور تاکسیرانان در این روزهای پردرد، و شیوع ویروس کرونا تأثیر مستقیمی بر معیشت رانندگان این صنف دارد. قشری که نبودشان عبور و مرور مسافران را مختل و باعث بر زمین ماندن امور شهر می‌شود.