روزانه بیش از ۲ میلیون مترمربع سطح منطقه ۲ نظافت شهری می‌شود/۳۵ درصد پسماند منطقه قابل بازیافت است

شهرداران آنلاین/رضا رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز، با بیان اینکه منطقه دو حدود هزار و ۲۸۰ هکتار وسعت داشته و حدود ۴ هزار هکتار حریم دارد اظهار داشت: حدود ۵۶ هزار واحد مسکونی در منطقه احداث‌شده که ۱۰ درصد مساحت قم را در برگرفته است. وی با بیان اینکه در منطقه ۲ در حوزه […]

شهرداران آنلاین/رضا رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز، با بیان اینکه منطقه دو حدود هزار و ۲۸۰ هکتار وسعت داشته و حدود ۴ هزار هکتار حریم دارد اظهار داشت: حدود ۵۶ هزار واحد مسکونی در منطقه احداث‌شده که ۱۰ درصد مساحت قم را در برگرفته است.

وی با بیان اینکه در منطقه ۲ در حوزه عمرانی، خدمات شهری و بهداشت محیط، شهرسازی، فرهنگی، ورزشی و… اقدامات خوبی در سال‌های گذشته صورت گرفته است، افزود: بیشترین حجم فعالیت شهرداری در حوزه عمران، تعریض معابر و ایجاد خیابان‌های جدید، طرح‌های خدمات شهری شامل مدیریت پسماند، فضای سبز، بهداشت و نظافت شهری، برنامه‌ریزی تشریک‌مساعی در برگزاری مراسمات ملی و مذهبی، مدیریت بحران و… صورت گرفته و در حال انجام است، همچنین در کنار این اقدامات، موضوعات ایمن‌سازی محیط منطقه و انجام طراحی شهری در حال انجام است.

مدیر منطقه دو شهرداری قم هوشمندسازی در حوزه خدمات شهری را یکی از اقدامات قابل‌توجه شهرداری دانست و گفت: تمام ناوگان موتوری نواحی و جمع‌آوری پسماند شهری مجهز به سیستم‌های الکترونیکی و GPS شده‌اند و نحوه و ساعات تردد و جمع‌آوری پسماند در شهر مکانیزه و مشخص و کنترل می‌شود که این امر تأثیر زیادی در مدیریت پسماند و کاهش هزینه‌ها داشته است.

وی با تأکید بر اینکه روزانه ۱۱۰ تن زباله در سطح منطقه جمع‌آوری می‌شود، تصریح کرد: روزانه بیش از ۲ میلیون مترمربع سطح منطقه، توسط ۱۸۰ پاکبان به‌صورت شبانه‌روزی رفت‌وروب و نظافت شهری می‌شود.

رحیمی با اشاره به برنامه‌ریزی آموزش شهروندان در زمینه تفکیک از مبدأ عنوان کرد: آموزش‌های زیادی در سال‌های گذشته توسط معاونت خدمات شهری، سازمان مدیریت پسماند و سازمان فرهنگی در این زمینه انجام‌شده که این برنامه هدفمند سبب افزایش مشارکت‌های مردمی شده است.

وی با بیان اینکه برای ۲ هزار صنف پر زباله و ۶ هزار خانواده سطح منطقه آموزش‌هایی انجام‌شده است، اضافه کرد: ۶۵ درصد پسماند تولیدی مردم به‌صورت زباله‌تر و ۳۵ درصد پسماند تولیدی سطح منطقه قابل بازیافت است که باید به این هدف بازیافتی برسیم و مشارکت عمومی افزایش یابد.