روز بزرگداشت پاکبانان و باغبانان در تقویم شهری تعیین می‌شود

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، طرح الزام شهرداری تهران به تعیین روز پاکبان و باغبان در تقویم شهری تهران در جلسه امروز شورای شهر بررسی شد. ابتدا زهرا صدر اعظم نوری در توضیح این طرح گفت: تعداد زیادی از کارکنان شهرداری به تعداد ۳۵ هزار نفر در حوزه خدمات شهری و فضای سبز فعال هستند. از […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، طرح الزام شهرداری تهران به تعیین روز پاکبان و باغبان در تقویم شهری تهران در جلسه امروز شورای شهر بررسی شد.

ابتدا زهرا صدر اعظم نوری در توضیح این طرح گفت: تعداد زیادی از کارکنان شهرداری به تعداد ۳۵ هزار نفر در حوزه خدمات شهری و فضای سبز فعال هستند. از این جهت پیشنهاد قدردانی از این عزیزان ارائه شد و قرار شد این قدردانی به صورت نامگذاری دو روز در سال برای این عزیزان است. نوری عنوان کرد: پیشنهاد ما نامگذاری دوم اردیبهشت روز زمین پاک و روز ۲۵ اسفند همزمان با سالروز افتتاح پارک شهر به نام روز پاکبانان نامگذاری شود.

در ادامه احمد مسجد جامعی در تذکری گفت: ما در تقدیم نمی‌توانیم دو مناسبت را در یک روز داشته باشیم و نمی‌توان روز زمین پاک و روز پاکبان در یک روز باشد و این پیشنهاد در شورای عمومی رد خواهد شد.

وی افزود: در سال‌های پیش روز گل و گیاه در تقویم بود که حالا حذف شده لذا باید دقت شود که چنین سابقه حذف روزها نیز وجود دارد.

سپس محمد جواد حق شناس گفت: اگر بخواهیم در شهرداری نماد ایثار و تلاش را تبیین کنیم، کارگران عزیزی هستند که به آرایش شهر می‌پردازند. بنابراین حتی اگر شورای فرهنگ عمومی نیز با این پیشنهاد موافقت نکند، خود شهرداری می‌تواند هرساله این تقدیر را به عمل بیاورد.

در نهایت طرح الزام شهرداری تهران به تعیین روز پاکبان و باغبان در تقویم شهری تهران، با ۱۹ رأی موافق به تصویب رسید.