روز جمعه روز امید و شکوفایی برای یک زندگی بهتر است

شهردار اصفهان با دعوت از شهروندان برای شرکت در انتخابات گفت: روز جمعه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ روز امید و شکوفایی برای یک زندگی بهتر است چراکه همه ما می توانیم در تعیین سرنوشت خویش مشارکت کنیم.

روز جمعه روز امید و شکوفایی برای یک زندگی بهتر است

شهردار اصفهان با دعوت از شهروندان برای شرکت در انتخابات گفت: روز جمعه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ روز امید و شکوفایی برای یک زندگی بهتر است چراکه همه ما می توانیم در تعیین سرنوشت خویش مشارکت کنیم.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی ادامه داد: انتخابات ریاست جمهوری تعیین حق سرنوشت کشور توسط مردم و انتخابات شوراها تعیین سرنوشت شهر به دست مردم است.

وی با بیان اینکه روز جمعه دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را پیش رو داریم، تصریح کرد: هر میزان مشارکت مردم برای انتخابات ریاست جمهوری بیشتر باشد به طور حتم ضریب امنیت کشور بالاتر می رود.

شهردار اصفهان ادامه داد: شوراها نهادی هستند که سرنوشت یک شهر را به دست آنان می سپاریم، شوراها با انتخاب خود شهردار را مشخص و مدیریت شهری را شکل می دهند و این مدیریت شهری است که خدمات شهری را ارائه می دهد، توسعه شهر را دنبال، عمران و آبادانی و رفاه عمومی را فراهم می کند و در نهایت با تصمیمات صحیح، آسایش مردم را با حل مسائل ترافیکی، آلودگی هوا و …تامین می کند.

وی انتخابات شورای اسلامی شهر را دارای اهمیتی ویژه ذکر کرد و افزود: هر میزان این شورا قوی تر و افرادی که برای آن انتخاب می شوند متخصص تر، کاردان تر و با تجربه تر باشند به طور حتم آینده شهر وضعیت بهتری دارد. بنابراین من از همه شهروندان اصفهانی درخواست دارم با شرکت و انتخاب خوب خود در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر، کمک کنند شاهد شرایط خوب برای زیست پذیر شدن بهتر شهر باشیم..

کد محتوا ۳۴۶۰۷

برچسب ها