رویکرد صندوق جمعیت با سیاست های کنونی جمهوری اسلامی همخوانی دارد

شهردار اصفهان گفت: رویکرد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با سیاست های کنونی جمهوری اسلامی در راستای افزایش فرزندآوری همخوانی دارد.

 رویکرد صندوق جمعیت با سیاست های کنونی جمهوری اسلامی همخوانی دارد

شهردار اصفهان گفت: رویکرد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با سیاست های کنونی جمهوری اسلامی در راستای افزایش فرزندآوری همخوانی دارد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علی قاسم زاده در ارتباط زنده رادیویی با برنامه «سلام اصفهان» با بیان اینکه اتفاقات یکی دو هفته گذشته و حضور کشاورزان برای مطالبه حق آبه خود و نوع مواجهه رسانه های ما و مدیریت استان حاکی از بلوغ اجتماعی و جهش در رشد اجتماعی داشت، اظهار کرد: در این شرایط مدیران به حرف مردم گوش کردند که نشان از تعامل برای اعاده حق بود.  

وی ادامه داد: اما اتفاقات دیروز مردم را نگران کرد و نشان داد باید هوشمندانه تر عمل کنیم و کشاورزان مراقب باشند در ادامه مطالبات عده ای سوار بر این موج نشده و فضای شهر را تحت تاثیر قرار ندهند.

شهردار اصفهان تصریح کرد: تعداد محدودی تاسیسات شهری و فضای سبز و درختان آسیب دید که نیروهای خدمات شهری پارک ها را مرمت و گل هایی که از بین رفته بود را جایگزین کردند تا صبح که مردم وارد شهر می شوند، بتوانند نشاط فردی داشته باشند و جامعه ما بهره مند از این باغ شهر باشد.

وی افزود: هفته گذشته یکم آذرماه روز نکوداشت اصفهان بود که در حوزه تبلیغات شهری اقداماتی صورت گرفت و حدود ۲۰ عنوان برنامه با وجود شرایط کرونایی در حوزه های تخصصی و رونمایی از کتاب هم برگزار شد.

قاسم زاده اظهار کرد: در هفته بسیج هم شهرداری به نوبه خود جهت قدردانی از این قشر زحمت کش اقداماتی انجام داد.

وی افزود: اصفهان دو سال پیش داوطلب عضویت در شبکه جهانی شهرهای دوستدار سالمند شد که هفته گذشته نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل به اصفهان آمد، صندوق جمعیت در نوع مواجهه با سالمندان رویکردی استراتژیک داشت که با رویکرد کنونی جامعه ما همخوان بود.

شهردار اصفهان سرمایه گذاری روی باروری بیشتر و تشویق خانواده ها به فرزندآوری را از نقطه نظرات صندوق جمعیت سازمان ملل عنوان و اظهار کرد: این صندوق روی فرزندآوری به عنوان پدیده جهانی نظر داشتند که با سیاست های جمهوری اسلامی هم همخوان است.

وی با اشاره به ادامه دیدار خود با نماینده صندوق جمعیت در ایران، گفت: گزارش اصفهان مورد استقبال نماینده این صندوق قرار گرفت و از اصفهان به عنوان شهر پیشتاز در تکریم سالمندان یاد شد.

شهردار اصفهان: رویکرد صندوق جمعیت با سیاست های کنونی جمهوری اسلامی همخوانی دارد/ پیوستن اصفهان به شبکه شهرهای دوستدار سالمند  

شهردار اصفهان گفت: رویکرد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با سیاست های کنونی جمهوری اسلامی در راستای افزایش فرزندآوری همخوانی دارد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علی قاسم زاده در ارتباط زنده رادیویی با برنامه «سلام اصفهان» با بیان اینکه اتفاقات یکی دو هفته گذشته و حضور کشاورزان برای مطالبه حق آبه خود و نوع مواجهه رسانه های ما و مدیریت استان حاکی از بلوغ اجتماعی و جهش در رشد اجتماعی داشت، اظهار کرد: در این شرایط مدیران به حرف مردم گوش کردند که نشان از تعامل برای اعاده حق بود.  

وی ادامه داد: اما اتفاقات دیروز مردم را نگران کرد و نشان داد باید هوشمندانه تر عمل کنیم و کشاورزان مراقب باشند در ادامه مطالبات عده ای سوار بر این موج نشده و فضای شهر را تحت تاثیر قرار ندهند.

شهردار اصفهان تصریح کرد: تعداد محدودی تاسیسات شهری و فضای سبز و درختان آسیب دید که نیروهای خدمات شهری پارک ها را مرمت و گل هایی که از بین رفته بود را جایگزین کردند تا صبح که مردم وارد شهر می شوند، بتوانند نشاط فردی داشته باشند و جامعه ما بهره مند از این باغ شهر باشد.

وی افزود: هفته گذشته یکم آذرماه روز نکوداشت اصفهان بود که در حوزه تبلیغات شهری اقداماتی صورت گرفت و حدود ۲۰ عنوان برنامه با وجود شرایط کرونایی در حوزه های تخصصی و رونمایی از کتاب هم برگزار شد.

قاسم زاده اظهار کرد: در هفته بسیج هم شهرداری به نوبه خود جهت قدردانی از این قشر زحمت کش اقداماتی انجام داد.

وی افزود: اصفهان دو سال پیش داوطلب عضویت در شبکه جهانی شهرهای دوستدار سالمند شد که هفته گذشته نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل به اصفهان آمد، صندوق جمعیت در نوع مواجهه با سالمندان رویکردی استراتژیک داشت که با رویکرد کنونی جامعه ما همخوان بود.

شهردار اصفهان سرمایه گذاری روی باروری بیشتر و تشویق خانواده ها به فرزندآوری را از نقطه نظرات صندوق جمعیت سازمان ملل عنوان و اظهار کرد: این صندوق روی فرزندآوری به عنوان پدیده جهانی نظر داشتند که با سیاست های جمهوری اسلامی هم همخوان است.

وی با اشاره به ادامه دیدار خود با نماینده صندوق جمعیت در ایران، گفت: گزارش اصفهان مورد استقبال نماینده این صندوق قرار گرفت و از اصفهان به عنوان شهر پیشتاز در تکریم سالمندان یاد شد.

کد محتوا ۴۱۶۸۹

برچسب ها