رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری : لزوم فرهنگسازی برای مقابله با پدیده سد معبر

شهرداران آنلاین/بابک ربیعی رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری در نشست مشترک با دفتر تسهیلگری و توسعه محلی حصیر آباد گفت: دفاتر تسهیلگری می‌توانند به عنوان حلقه واسط بین شهروندان با دستگاه های اجرایی و شهرداری، بسترهای مشارکت فعال و فراگیر ساکنان جهت توسعه محله را فراهم آورده و موجب افزایش خدمت رسانی به شهروندان محلات […]

شهرداران آنلاین/بابک ربیعی رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری در نشست مشترک با دفتر تسهیلگری و توسعه محلی حصیر آباد گفت: دفاتر تسهیلگری می‌توانند به عنوان حلقه واسط بین شهروندان با دستگاه های اجرایی و شهرداری، بسترهای مشارکت فعال و فراگیر ساکنان جهت توسعه محله را فراهم آورده و موجب افزایش خدمت رسانی به شهروندان محلات کم برخوردار شوند.

وی گفت: فلسفه دفاتر تسهیل‌گری، جلب مشارکت همگانی است و اولین دستاورد آنها، ایجاد حس تعلق در ساکنان محلات است.یکی از وظایف تسهیل گری مطالبه گری از مردم و کارگزاران است اما اگر این نقش بدون توجه به جلب سهم ساکنان باشد تاثیرگذار نخواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: نقش مهم دفاتر تسهیل‌گری در کمک به مدیریت شهری، توانمند سازی محلات کم برخوردار شهری و ارتقای سطح آگاهی ساکنان در ارائه راه حل در رویارویی با مشکلات و شناخت نقاط ضعف و قوت محله و سعی دربرطرف کردن مشکلات موجود است.

وی در این جلسه پس از بحث و گفتگو در خصوص مشکلات منطقه حصیر آباد ومعضل دستفروشان این منطقه گفت: شهرداری به عنوان یک نهاد مدنی معتقد است که دستفروشی حقوق شهروندی را ضایع می کند و عبور و مرور را به مخاطره می اندازد و حتی حقوق افرادی که قانونمند کار می کنند پایمال می کند .

ربیعی با اشاره به ایجاد بازارچه جهت ساماندهی دستفروشان در منطقه حصیر آباد افزود: دستفروشی یکی از مصادیق نازیبایی است و سیاست ما ساماندهی این مسئله است ،متاسفانه علیرغم ایجاد زیر ساخت ها در این مکان ، استقبال از آن صورت نگرفت.و انتظار می رود شاهد همکاری بیشتری از سوی دستفروشان باشیم .

وی در پایان گفت: باید در زمینه معضل دستفروشی و سدمعبر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی گسترده ای برای آگاهی عمومی صورت گیرد و در این راستا ما نیازمند همکاری دفاتر تسهیل گری و مشارکت شهروندان هستیم.