زیباسازی پایه‌های پل «حامی» با کاشی شکسته

شهرداران آنلاین/پیمان بضاعتی پور در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری کرج امروز با اشاره به انجام عملیات زیباسازی پایه‌های پل حامی با تکنیک کاشی شکسته، گفت: فرایند هنری و آماده‌سازی کاشی‌ها در مراحل نهایی است. وی با اشاره به اهمیت بهسازی و زیباسازی جداره معابر شهری، گفت: تلاش می‌کنیم سازه‌های خشک و بی‌روح بتنی با […]

شهرداران آنلاین/پیمان بضاعتی پور در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری کرج امروز با اشاره به انجام عملیات زیباسازی پایه‌های پل حامی با تکنیک کاشی شکسته، گفت: فرایند هنری و آماده‌سازی کاشی‌ها در مراحل نهایی است.

وی با اشاره به اهمیت بهسازی و زیباسازی جداره معابر شهری، گفت: تلاش می‌کنیم سازه‌های خشک و بی‌روح بتنی با نمادهای بومی و برگرفته از فرهنگ و آداب‌ورسوم ایرانی در بستری کاملاً امروزی بدنه سازی شود.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زیباسازی سازه‌های بتنی را در تلطیف فضاهای شهری و تأمین آرامش روحی شهروندان تأثیرگذار دانست و گفت: حجم تردد از پل حامی که در ورودی شهر قرارگرفته بالا است از همین روی زیباسازی نمای آن در دستور کار اداره هنرهای شهری قرارگرفته است.

به گفته بضاعتی پور در اجرای پروژه‌های عمرانی شهر پیوست‌های زیباسازی بیش از گذشته محور توجه است.

وی همچنین افزود: زیباسازی و بهسازی فضاهای شهری اعم از نقاشی دیواری، بهسازی و نوسازی آب‌نمای میادین و نصب اِلمان های جدید، نورپردازی و استقرار مبلمان شهری ازجمله اقدامات معاونت زیباسازی برای تغییر نما و منظری شهراست.