سازمان مدیریت پسماند اصفهان پیشگام در تعاملات علمی و فناوری

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: سازمان مدیریت پسمانداصفهان پیشگام در تعاملات علمی و بهره گیری از فناوری های نوین است.

سازمان مدیریت پسماند اصفهان پیشگام در تعاملات علمی و فناوری

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: سازمان مدیریت پسمانداصفهان پیشگام در تعاملات علمی و بهره گیری از فناوری های نوین است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، غلامرضا ساکتی با اشاره به برگزاری نشست مشترک میان این سازمان با هیئتی متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در زمینه تعامل با مراکز علمی- پژوهشی و انتقال تجارب و توانمندیهای این سازمان به سایر نهادهای فعال در زمینه مدیریت پسماند آمادگی کامل دارد تا از طریق هم افزایی علم و تجربه به نتایج ارزشمندی در زمینه افزایش بازدهی فعالیت های مدیریت پسماند دست یابیم.

وی با اشاره به ضرورت این تعامل در پیشبرد اهداف علمی، فنی و اجرایی این سازمان، افزود: ارتباط بین نهادهای علمی و دستگاه های اجرایی کلید موفقیت برای توسعه و پیشرفت در تمامی زمینه ها از جمله مدیریت پسماند است و بستر موجود در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مهیای هرگونه تعامل سازنده جهت اعتلا و پیشرفت در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت خواهد بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با تأکید بر این که تحقیق و توسعه و مشارکت های علمی پژوهشی همواره یکی از ارکان اساسی پیشرفت است، اضافه کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با توجه به سبقه ی طولانی و موفق در بهره گیری از فناوری های جدید و تجارب موفق در به خدمت گرفتن دانش نوین، همواره در تعامل و همکاری با مراکز و مجامع علمی پیشگام بوده است و در این راستا با تشکیل کارگروه های فنی و اتاق های فکر بستر بهره مندی چندجانبه از تجارب و اطلاعات را فراهم کرده است.

در ادامه این نشست مدیر سرای بازیافت ،  ضمن تشریح ساختار سازمانی و آئین نامه ی سرای بازیافت، هدف از تاسیس این سرا را فرهنگ سازی در بین جامعه ی دانشگاهی و صنعتی برای فعالیت در زمینه های مرتبط با بازیافت، پسماند و تکمیل اکوسیستم کارآفرینی و فناورانه در حوزه مدیریت پسماند، جذب سرمایه و تعامل با سایر نهادهای فعال در این زمینه عنوان کرد.

در پایان این جلسه ضمن رایزنی های اولیه پیرامون انعقاد تفاهم نامه ی همکاری بین سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان و سرای بازیافت، زمینه های مشترک همکاری بین طرفین مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به نزدیکی هفته ی پژوهش، مذاکراتی پیرامون فعالیت های مشترک در این هفته انجام گرفت

کد محتوا ۴۱۶۲۹