سازمان مدیریت پسماند مصمم در جاری سازی شفافیت و سلامت اداری

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از عزم جدی سازمان مدیریت پسماند برای جاری سازی طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری در این سازمان خبر داد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از عزم جدی سازمان مدیریت پسماند برای جاری سازی طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری در این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، غلامرضا ساکتی بیان داشت: در این طرح شفافیت یکی از دقیق ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری سازمان یافته عنوان شده و بر همین اساس کمیته سلامت اداری به منظور تصویب سیاست ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد، فعالیت خود را آغاز می کند، اگر چه پیش از این نیز مصادیق شفافیت سازی در این سازمان همواره اجرایی شده است.

وی با اشاره به این که این کمیته در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان نیز مانند سایر سازمان ها و شرکت های شهرداری اصفهان تشکیل می شود، توضیح داد: مطابق بند ۱ فصل دوم طرح مذکور کمیته سلامت اداری در سازمان مدیریت پسماند تشکیل و در ادامه دستورالعمل ها و آیین نامه هایی برای اجرای صحیح این طرح در راستای شفافسازی، توسعه سلامت اداری و پیشگیری از فساد تعریف خواهد شد تا این فرآیند به طور ساختارمند و مطابق با طرح کمیته مرکزی پیش رود.

ساکتی با اشاره به عزم جدی سازمان مدیریت پسماند برای جاری سازی طرح شفافیت و سلامت اداری افزود: برخی از اقدامات متناسب با این طرح پیش از ابلاغ طرح شفافیت در سازمان مدیریت پسماند جاری شده بود از جمله آن که در وبسایت سازمان در قسمتی به عنوان شفافیت، قراردادها، مزایده ها و مناقصه های سازمان در معرض دید همگان قرار می گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خود را موظف به پاسخگویی و شفافسازی در برابر شهروندان و همچنین مراجع بالادستی می داند، افزود: کلیه اقدامات و فعالیت های سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان به طور کامل رسانه ای می شوند و همچنین سازمان آمادگی آن را دارد که برنامه ها و پروژه های خود را برای مدیران شهری و فعالان مدنی و رسانه ها تشریح کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند تأکید کرد: در سازمان مدیریت پسماند جایی برای فعالیت های خارج از چارچوب قانون، روابط خانوادگی و قومیتی و سوء استفاده از منابع سازمانی نبوده و ضمن توجه ویژه برای پیشگیری از دست تخلف ها، افشای موارد احتمالی نیز از جانب مدیریت سازمان مورد حمایت قرار می گیرد.

کد محتوا ۴۳۹۱۲