ساعت فعالیت اتوبوس های درون شهری اهواز افزایش یافت

شهرداران آنلاین/به گزارش اداره ارتباطات سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز ، ساعت فعالیت ناوگان حمل و نقل درون شهری از سیزدهم تیرماه ، ۲ ساعت افزایش می یابد. رضا بزاز زاده معاون هماهنگ کننده سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز گفت : برای رفاه حال شهروندان محترم ، سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی از مورخ یکشنبه ۱۳ تیرماه ، […]

شهرداران آنلاین/به گزارش اداره ارتباطات سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز ، ساعت فعالیت ناوگان حمل و نقل درون شهری از سیزدهم تیرماه ، ۲ ساعت افزایش می یابد.
رضا بزاز زاده معاون هماهنگ کننده سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز گفت : برای رفاه حال شهروندان محترم ، سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی از مورخ یکشنبه ۱۳ تیرماه ، ۳۰ دقیقه به شیفت صبح و ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه به شیفت بعدازظهر اضافه می شود.
بزاز زاده در ادامه به ساعتها و نحوه خدمات دهی اشاره کرد و افزود: بر اساس بازنگری و کار کارشناسی شده در سازمان اتوبوسرانی ، خدمات دهی در بخش نخست از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح الی ۱۳ و ۳۰ دقیقه و بخش دوم از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه آغاز و پایان کار راس ساعت ۲۱ از مبدا خطوط (پایانه های سطح شهر) خواهد بود.
وی در پایان ضمن تاکید بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی گفت: از کلیه شهروندان محترم تقاضا می شود شیوه نامه های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمایند و قطعاً از ورود افراد بدون ماسک به اتوبوس ها ممانعت خواهد شد.