ساماندهی کانکس های فروشگاهی و رفع آلودگی‌های بصری

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، جلسه یاسر علیزاده سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری و معاونین خدمات شهری شهرداری های مناطق با هدف بررسی وضعیت و ساماندهی کانکس های فروشگاهی سازمان برگزار شد. در این جلسه، یاسر علیزاده سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری ساری […]

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، جلسه یاسر علیزاده سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری و معاونین خدمات شهری شهرداری های مناطق با هدف بررسی وضعیت و ساماندهی کانکس های فروشگاهی سازمان برگزار شد.

در این جلسه، یاسر علیزاده سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری ساری اظهار داشت: عدم رعایت فاصله قانونی و ایجاد سد معبر در اطراف کانکس های فروشگاهی از معضلاتی است که آلودگی‌های بصری را به دنبال دارد، از این رو با تشکیل تیم نظارتی همواره در صدد رفع این معضل هستیم.

وی با اشاره به اهمیت جدیت در نظارت بر اجرای این طرح ، بیان کرد: بدون تردید سازمان ساماندهی مشاغل شهری به تنهایی نمی‌تواند از این آلودگی‌های بصری جلوگیری کند؛ موفقیت در اجرای این طرح مستلزم فرهنگ سازی و همکاری بهره برداران کانکس‌ های فروشگاهی با سازمان است.

وی در ادامه  ایجاد  آلودگی بصری را عامل تضییع حقوق شهروندان و مخدوش شدن زیبایی منظر شهری عنوان کرد و افزود: ساماندهی مستمر محدوده کانکس‌ها و بازارهای تحت نظارت این سازمان از اولویت های مهم ماست ، بنابراین در کنار فرهنگ سازی و برخورد قاطعانه، استمرار و استفاده از ابزار قانونی هم باید در نظر گرفت تا این موضوع برای همیشه نهادینه شود.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری ساری با تاکید بر حفظ حقوق قانونی مستاجرین کانکس های فروشگاهی، ساماندهی کانکس ها را با رعایت ضوابط مربوطه خواستار شد.

در ادامه حاضرین در جلسه به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.