سامانه جامع املاک شهرک خاوران، حرکت در مسیر تحقق شهر هوشمند

شهرداران آنلاین/به گزارش شهریار، تراب محمدی  در جلسه معارفه مدیر بازرسی جدید منطقه ۹، ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در شهرداری منطقه ۹ در خصوص راه اندازی سامانه جامع املاک  اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیریهای صـورت گـرفته، راه اندازی این سامـانه در مناطـق و سازمانها در حال اجـرا می باشد و در بین مناطـق […]

شهرداران آنلاین/به گزارش شهریار، تراب محمدی  در جلسه معارفه مدیر بازرسی جدید منطقه ۹، ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در شهرداری منطقه ۹ در خصوص راه اندازی سامانه جامع املاک  اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیریهای صـورت گـرفته، راه اندازی این سامـانه در مناطـق و سازمانها در حال اجـرا می باشد و در بین مناطـق و سازمانهای شهـرداری کلانشهـر تبریز، شهـرداری منطقـه۹ به عنوان پیشقدم و اولین منطقه در شروع و راه اندازی این سیستم در شهرک مدرن خاوران و ثبت املاک در سامانه مذکور بصورت GIS ، داده های مکانی و ایجاد لایه های مکان محور،عملکـرد بسیار مطلـوبی را در این حـوزه دارا می باشد.

محمدی ضمن تاکید بر حفظ نظم در سیستم اداری افزود: در چند سال اخیر اقدامات مثبتی در شهرداری  منطقه ۹ به لحاظ برگشت نظم و انضباط در سیستم اداری، رفع تصرفات از اراضی و برگشت اموال به شهرداری در این منطقه صورت گرفته که شایسته قدردانی است.

وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: یکی از اهداف اصلی شهرداری در ارائه ی خدمات، شفاف سازی و همچنین سالم سازی امورات است و این مهم نیازمند فراهم ساختن زیرساخت ها و علی الخصوص سیستمی کردن فعالیت های جاری می باشد.