سامانه مدیریت تهاتر دارایی بدهکاران و بستانکاران شهرداری یزد راه اندازی شد

شهرداران آنلاین/رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد گفت: شهرداری یزد با توجه به فعالیت های خود در پروژه های گوناگون از نظر مالی و حسابداری با بدهکاران و بستانکاران متعددی روبروست که نیاز بود تا حساب های خود را به بهترین وجه با آنها تسویه نماید. به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری […]

شهرداران آنلاین/رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد گفت: شهرداری یزد با توجه به فعالیت های خود در پروژه های گوناگون از نظر مالی و حسابداری با بدهکاران و بستانکاران متعددی روبروست که نیاز بود تا حساب های خود را به بهترین وجه با آنها تسویه نماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد – مهدی فلاح افزود: در این راستا یکی از روش های مناسب این است که با ایجاد سامانه ای نرم افزاری، محیطی فراهم گردد تا شهرداری با مدیریت تهاتر اموال و دارایی بین بدهکار و بستانکار به تسویه حساب خود با آنها بپردازد.

وی تصریح کرد: در همین راستا و با محوریت سازمان فاوا شهرداری یزد سامانه مدیریت تهاتر دارایی بدهکاران و بستانکاران شهرداری راه اندازی شد که هدف اصلی آن این است محیطی را فراهم آورد که در آن بدهکاران شهرداری که به هر دلیلی قادر به پرداخت وجه نقد نیستند اموالی را متناسب با مبلغ بدهکاری خود در این سامانه اعلام نمایند.

رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد ادامه داد: بستانکاران شهرداری نیز با مراجعه به این سامانه در صورت تمایل، برای برخی از آن اموال درخواست خرید ثبت نموده و از این طریق شهرداری به عنوان رابط بین فروشنده (بدهکاران شهرداری) و خریداران (بستانکاران شهرداری) حساب خود را با هر دو طرف تسویه می نماید.

 

لازم به ذکر است که این سامانه صرفاً به عنوان محیطی جهت ثبت آگهی فروش اموال (بدهکار) و ثبت درخواست خرید اموال (بستانکار) عمل نموده و کلیه موارد مربوط به رایزنی بین خریدار و فروشنده، عقد قرارداد و تسویه حساب بین فروشنده و خریدار اموال در خارج از این سیستم انجام خواهد گرفت.