ستاد ضد عفونی شهرداری اسلامشهر آماده خدمات رسانی به ستادهای انتخاباتی

شهرداران آنلاین/در جهت جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در ایام انتخابات، ستاد ضدعفونی شهرداری اسلامشهر آماده خدمات رسانی به ستادهای انتخاباتی می باشد. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر، داود علی نیا مدیر خدمات شهری با بیان اینکه تجمع معمول در ستادهای نامزدهای انتخابات گریز ناپذیر است، اظهار داشت: حاضرین در ستادها می بایست […]

شهرداران آنلاین/در جهت جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در ایام انتخابات، ستاد ضدعفونی شهرداری اسلامشهر آماده خدمات رسانی به ستادهای انتخاباتی می باشد.

به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر، داود علی نیا مدیر خدمات شهری با بیان اینکه تجمع معمول در ستادهای نامزدهای انتخابات گریز ناپذیر است، اظهار داشت: حاضرین در ستادها می بایست فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمایند و مسئولین ستادها در صورت مشاهده فرد مشکوک به کرونا مراتب را با تلفن ۱۳۷ شهرداری منعکس نمایند تا اکیپ ضد عفونی به محل ستاد اعزام شود .

➕وی همچنین از برنامه ریزی انجام شده جهت ضد عفونی دوره ای کلیه ستادهای انتخاباتی خبر داد و تاکید کرد شهرداری با تمام توان به میدان آمده تا خطر انتقال ویروس در تجمعات انتخاباتی به حداقل برسد.