سرمایه گذاری مدیریت شهری در نخستین شرکت سرمایه گذاری جسورانه اصفهان

شهرداران آنلاین/به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، محمدعلی زاهدی با اشاره به آغاز به کار شرکت سرمایه گذاری جسورانه هدهد در شهر اصفهان اظهار کرد: شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر تامین کننده مالی به روش مشارکت هستند که با استارتاپ ها، اختراعات تجاری سازی شده، کسب و کارهای نوین و هر فعالیتی که […]

شهرداران آنلاین/به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، محمدعلی زاهدی با اشاره به آغاز به کار شرکت سرمایه گذاری جسورانه هدهد در شهر اصفهان اظهار کرد: شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر تامین کننده مالی به روش مشارکت هستند که با استارتاپ ها، اختراعات تجاری سازی شده، کسب و کارهای نوین و هر فعالیتی که رشد سریع داشته باشد، مشارکت می کنند.

*مسیر روشن شرکت های سرمایه گذاری جسورانه در اصفهان

وی ادامه داد: تمرکز شرکت هدهد برروی شهر اصفهان است اما اگر پیشنهادی از بیرون شهر اصفهان هم در این حوزه ها باشد، حاضر به سرمایه گذاری هستیم.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری جسورانه هدهد با اشاره به اینکه در شهر اصفهان به صورت تخصصی فقط این شرکت قادر به انجام چنین سرمایه گذاری است، تصریح کرد: در شهر تهران به خاطر سابقه طولانی تر در این حوزه، حدود ۴۰ شرکت فعالیت می کنند که این مسیر به مرور در شهر اصفهان هم شکل خواهد گرفت و تا چند سال آینده شاهد فعالیت شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر زیادی در اصفهان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه اکوسیستم کارآفرینی در همه شهرها فعال است اما یکی از قسمت های مهم این فضا، تامین سرمایه و بودجه است که به همین علت بسیاری از استارتاپ ها به شهر تهران رفته اند، گفت: در شهر اصفهان پشتوانه های مستحکمی برای ایجاد شرکت های خطرپذیر وجود دارد تا از مهاجرت استارتاپ ها به تهران جلوگیری شود.

زاهدی افزود: نخستین پشتوانه در شهر اصفهان، وجود طبقه خلاق است که نیاز به سرویس های مالی دارد، از سوی دیگر اصفهان شهری صنعتی است که در بسیاری از حوزه ها مانند صنعت سنگ، کشاورزی گلخانه ای، آی تی و فولاد پتانسیل های فنی بسیار دارد و می تواند انگیزه خوبی برای شکل گیری شرکت های سرمایه گذاری جسورانه باشد.

*مهاجرت استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین از اصفهان

وی با اشاره به اینکه وجود منابع مالی در اصفهان برخلاف برخی دیدگاه های مخالف سبب می شود تا نهادهای حرفه ای در این بخش شکل گیرد، اظهار کرد: دو برابر بودن هزینه های زندگی در تهران نسبت به اصفهان سبب می شود تا فعالیت استارتاپ ها در این شهر به صرفه تر از تهران باشد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری جسورانه هدهد تصریح کرد: هسته اولیه تاسیس چنین شرکت هایی از سوی دکتر خسروی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با ایده سرمایه گذاری جسورانه به اصفهان آمد و مدیریت شهری با حمایت از این اقدام به شرطی که نهادهای تخصصی سرمایه گذاری جسورانه در اصفهان فعالیت کنند، بخشی از سرمایه های شرکت را تامین می کند.

وی اظهار کرد: در این دوره مدیریت شهری دو مصوبه برای کمک به شرکت های جسورانه در قالب بودجه سالانه و نیز طرح اصفهان ۱۴۰۵ به تصویب رسیده است که انتظار می رود این روند در سال های آتی هم ادامه پیدا کند.