سرپرست جدید حراست شهرداری کرج منصوب شد

شهرداران آنلاین/شهردار کرج در حکمی، محمود دهقان را به عنوان سرپرست اداره کل حراست شهرداری کرج منصوب کرد. به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، با صدور حکمی از سوی شهردار کرج، محمود دهقان به عنوان سرپرست اداره کل حراست شهرداری کرج معرفی و منصوب شد. گفتنی است؛ از زحمات «محمد گروسی» که پیش از این […]

شهرداران آنلاین/شهردار کرج در حکمی، محمود دهقان را به عنوان سرپرست اداره کل حراست شهرداری کرج منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، با صدور حکمی از سوی شهردار کرج، محمود دهقان به عنوان سرپرست اداره کل حراست شهرداری کرج معرفی و منصوب شد.

گفتنی است؛ از زحمات «محمد گروسی» که پیش از این عهده دار این مسئولیت بوده است، تقدیر شد.