سرپرست شهرداری اهواز: وظیفه مدیریت شهری خدمت است نه حفظ مسئولیت

شهرداران آنلاین/اولین جلسه شورای معاونین با هدف بررسی مشکلات حوزه های اداری خدماتی و اجرایی شهرداری به ریاست علی رضا عالی پور سرپرست جدید، برگزار گردید. در این جلسه ارائه راهکار مناسب جهت رفع معضلات و مشکلات شهرداری اختصاص داشت.سرپرست شهرداری اهواز در این جلسه با تشریح ابعاد مختلف خدمت و تاکید بر ارایه برنامه […]

شهرداران آنلاین/اولین جلسه شورای معاونین با هدف بررسی مشکلات حوزه های اداری خدماتی و اجرایی شهرداری به ریاست علی رضا عالی پور سرپرست جدید، برگزار گردید.
در این جلسه ارائه راهکار مناسب جهت رفع معضلات و مشکلات شهرداری اختصاص داشت.
سرپرست شهرداری اهواز در این جلسه با تشریح ابعاد مختلف خدمت و تاکید بر ارایه برنامه توسط معاونین و اولویت بندی کارها و اجتناب از هزینه های زائد از معاونین خواست که در دوره خدمت خود به فکر ایده و برنامه های عملی باشند تا شهروندان خدمت را به عنوان محصول دوره خدمت به نحو مطلوب دریافت کنند، چرا که معاونین هرکدام با اختیارات فراوانی که در حوزه تخصصی خود دارند، به نحوی یک شهردار هستند.
وی ادامه داد: مسئولیت خطیری که بر دوش ما گذاشته شده را با تمام وجود حس کنیم و از شما می خواهم به تمام زوایای شهر و خلاها و ظرفیت هایی که وجود دارد اشراف داشته باشید، هر جا لازم هست از کلانشهرهایی که موفق بودند الگوبرداری کنید که چطور توانستند سیستم شان را بهبود ببخشند.
عالی پور تحقیق و پژوهش را مسیری برای رسیدن به این مهم دانست و تصریح کرد: فارغ از رفت و آمد با ساعت اداری متعارف باید بدانیم که مأموریت ما در قبال شهروندان چیست و دقت کنیم که وظیفه مدیریت شهری خدمت است نه حفظ مسئولیت.
وی در پایان به همذات‌پنداری با مردم و پیگیری مشکلات تاکید کرد و هر یک از معاونت های شهرداری را بازوی اجرایی مدیریت شهری دانست.
گفتنی است در ادامه این جلسه برنامه ها و مصوبات هریک از معاونت ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.