سرپرست شهرداری زنجان از بدنه مجموعه انتخاب می‌شود

شهرداران آنلاین/منصور مرادلو در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان درباره انتخاب سرپرست شهرداری زنجان اظهار کرد: قاعدتا انتخاب سرپرست شهردار از بدنه شهرداری زنجان خواهد بود. وی با اشاره به اینکه انتخاب سرپرست شهردار از داخل مجموعه به خاطر این است که شخص داخل مجموعه احاطه بیشتری به امور دارد، افزود: از همین رو بنا داریم سرپرست را از بین معاونین یا شهرداران مناطق انتخاب […]

شهرداران آنلاین/منصور مرادلو در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان درباره انتخاب سرپرست شهرداری زنجان اظهار کرد: قاعدتا انتخاب سرپرست شهردار از بدنه شهرداری زنجان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه انتخاب سرپرست شهردار از داخل مجموعه به خاطر این است که شخص داخل مجموعه احاطه بیشتری به امور دارد، افزود: از همین رو بنا داریم سرپرست را از بین معاونین یا شهرداران مناطق انتخاب کنیم.
 
عضو شورای شهر زنجان ادامه داد: باید شخصی از داخل مجموعه انتخاب شود تا بتواند دو تا سه ماه مسؤولیت شهرداری را قبول کند تا شهردار جدید انتخاب شود، البته امکان دارد سرپرست شهرداری همان شهردار جدید باشد.
مرادلو با بیان اینکه فعلا ۹ عضو شورا بر روی یک گزینه اجماع نظر نکرده و وارد مصادیق نشده‌اند، تصریح کرد: قاعدتا در نخستین جلسه شورای ششم سرپرست مشخص خواهد شد، چون اختیارات شهردار فعلی در زمان پایان کار شورای پنجم به پایان خواهد رسید.
وی با بیان اینکه به عقیده خود بنده نظم، انضباط و مدیریت باید شاخصه شهردار آینده باشد، تصریح کرد: امروز اگر مشکلاتی در شهرداری وجود دارد به خاطر این است که شهرداری بدون نظم اداره می‌شود