سرپرست و نماینده خبرگزاری شهرداری های کشور (بلدیه آنلاین) استان کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرنگار اختصاصی خبرگزاری شهرداری های ایران “بلدیه آنلاین” طی حکمی از سوی دکتر کریمیان صاحب امتیاز و مدیر مسئول خبرگزاری شهرداری‌های کشور(بلدیه آنلاین )وحید یاری بعنوان سرپرست و نماینده خبرگزاری شهرداری‌های کشور (بلدیه آنلاین)در استان کرمانشاه منصوب شد. در این حکم آمده است: «بلدیه آنلاین» در راستای تحولات در مدیریت شهری کشور بویژه […]

به گزارش خبرنگار اختصاصی خبرگزاری شهرداری های ایران “بلدیه آنلاین” طی حکمی از سوی دکتر کریمیان صاحب امتیاز و مدیر مسئول خبرگزاری شهرداری‌های کشور(بلدیه آنلاین )وحید یاری بعنوان سرپرست و نماینده خبرگزاری شهرداری‌های کشور (بلدیه آنلاین)در استان کرمانشاه منصوب شد.

در این حکم آمده است: «بلدیه آنلاین» در راستای تحولات در مدیریت شهری کشور بویژه در دولت سیزدهم با مدیریت پویا در شهرداری‌ها بسیار مثبت و امیدبخش بوده و در افزایش سطح رضایتمندی مردم عزیز تاثیر به سزایی داشته است. در واقع مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران شهری یکی از شاخص‌های مهم در تحولات مدیریتی در این برهه تاریخی است که به اتفاق تعدادی از جوانان برومند ایران زمین با فعالیت پایگاه خبری و اطلاع رسانی تخصصی شهرداری های سراسر کشور، همراه با تغییرات در محیط‌های اطلاع رسانی در جامعه با دست یابی به تحولات،تکنولوژیک اجتماعی علمی و فرهنگی بتوانیم موفق تر و کارآمدتر و در امر اطلاع رسانی به شهرداران محترم به عنوان پیشگامان عرصه خدمت رسانی بی واسطه به مردم قدم برداریم. بدینوسیله در راستای عمل به رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد” تبیین در فضای مجازی و برطرف نمودن ضعف اطلاع رسانی دولت بویژه در سطح مدیریت شهری کشور؛ جناب آقای وحید یاری” به عنوان نماینده و خبرنگار خبرگزاری شهرداری‌های کشور بلدیه آنلاین ” در استان کرمانشاه معرفی می‌گردد.