سفر آموزشی شهرداران استان هرمزگان به اصفهان

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین-هرمزگان-در اجرای دستورالعمل سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مبنی بر سفرهای آموزشی شهرداران به استان ها و استفاده از تجارب شهرداریهای موفق ، شهرداران استان هرمزگان در معیت مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان از ۲۵ بهمن لغایت ۲۹ بهمن ماه به استان اصفهان سفر نمودند. محورهای اصلی […]

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین-هرمزگان-در اجرای دستورالعمل سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مبنی بر سفرهای آموزشی شهرداران به استان ها و استفاده از تجارب شهرداریهای موفق ، شهرداران استان هرمزگان در معیت مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان از ۲۵ بهمن لغایت ۲۹ بهمن ماه به استان اصفهان سفر نمودند.

محورهای اصلی این سفر : شرکت در دورهای آموزشی مرتبط با اهداف شهرداری ها، نشست با سازمان های زیباسازی ، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ، پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان و بازدید از کارخانه تولید کود آلی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان و بازدید از ابنیه تاریخی شهر اصفهان از برنامه های سفر آموزشی شهرداران هرمزگان در این سفر می باشد.

انتقال تجربه شهرداری‌ها ،هم‌افزایی و تبادل تجربیات با شهرداری‌های موفق ، الگو برداری از طرح ها و پروژه های موفق اجراء شده ،گام مهمی در بهبود و تحول فرآیندهاست و در نتیجه تأثیرگذاری بر عملکرد مدیریت شهری و ارائه خدمات بهتر به شهروندان را در پی خواهد داشت.