سومین نشست ساماندهی دستفروشان و بساط گستران در شهرداری منطقه ۲۱ تهران

سومین نشست هم اندیشی درباره اجرای “طرح ساماندهی دستفروشان و بساط گستران بلوار اصلی تهرانسر” به میزبانی معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲۱ تهران، برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱؛ محمدقاسم نورافکن معاون فنی و عمرانی و جانشین شهردار منطقه ۲۱ در این نشست اظهار داشت : “مدیریت شهری دیار […]

سومین نشست هم اندیشی درباره اجرای “طرح ساماندهی دستفروشان و بساط گستران بلوار اصلی تهرانسر” به میزبانی معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲۱ تهران، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱؛ محمدقاسم نورافکن معاون فنی و عمرانی و جانشین شهردار منطقه ۲۱ در این نشست اظهار داشت : “مدیریت شهری دیار پیشرفت و نوآوری” در نظر دارد تا درنهایت احترام و حفظ کرامت انسانی بساط گستران و دستفروشان زحمتکش، آنان را به سمت بازارچه دائمی جدیدالاحداث راهنمایی کند تا کسب و کارشان رونق بیشتری یابد.

سید مهدی صالح زاده معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه نیز در این جلسه گفت: همراهی و همدلی ضمانت اجرای موفق طرح ساماندهی دستفروشان و بساط گستران در منطقه ۲۱ است.

بر اساس این گزارش؛ در نشست هم اندیشی ساماندهی دستفروشان و بساط گستران در منطقه ۲۱، معاون فنی و عمرانی و جانشین شهردار این منطقه، معاون و روسای ادارات خدمات شهری و محیط زیست، مدیران ادارات حراست، بازرسی و روابط عمومی، شهرداران نواحی سه گانه، رئیس اداره حقوقی و فرمانده یگان حفاظت شهرداری منطقه ۲۱ حضور داشتند.

منبع خبر