سیستمی شدن فرم درخواست خدمات

شهرداران آنلاین/به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر :پیاده سازی سیستمی فرم ها سبب تسریع در انجام امور اداری می شود. الکترونیکی شدن سیستم ها نسبت به سیستم‌های سنتی یا دستی بسیار کارآمدتر و مفیدتر است. بدیهی است که ارتباطات در قرن حاضر نقش روزافزونی یافته و […]

شهرداران آنلاین/به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر :پیاده سازی سیستمی فرم ها سبب تسریع در انجام امور اداری می شود. الکترونیکی شدن سیستم ها نسبت به سیستم‌های سنتی یا دستی بسیار کارآمدتر و مفیدتر است. بدیهی است که ارتباطات در قرن حاضر نقش روزافزونی یافته و کاربرد آن در ادارات و موسسات خصوصی و دولتی راه گشای مسائل بسیاری است. تماسهای تلفنی، ارسال فاکس یا دورنویس و ارتباطات شبکه‌های کامپیوتری همه از این راه امکان پذیر شده است. حسب دستور شهردار بندر بوشهر در خصوص سیستمی شدن فرم درخواست خدمات(امورقراردادها) جلسه ای به همین منظور توسط  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات( فاوا) شهرداری بندر بوشهر جهت آموزش استفاده از این فرم ها در  سالن اجتماعات شهرداری بندر بوشهر جهت پرسنل برگزار گردید.