شستشوی۵۶۰هزار متر جدول در سطح منطقه ۲

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد،حجت فرقانی در این خصوص گفت: این عملیات طبق برنامه ریزی و زمانبندی های انجام یافته به صورت مستمر به همت اکیپ های اداره خدمات شهری منطقه ۲ اجرا می شود. وی افزود: شستشوی مکانیزه جداول اقدام مهم کارگران زحمت کش خدمات شهری منطقه است که به صورت […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد،حجت فرقانی در این خصوص گفت: این عملیات طبق برنامه ریزی و زمانبندی های انجام یافته به صورت مستمر به همت اکیپ های اداره خدمات شهری منطقه ۲ اجرا می شود.

وی افزود: شستشوی مکانیزه جداول اقدام مهم کارگران زحمت کش خدمات شهری منطقه است که به صورت روزانه انجام می‌شود. در این زمینه هر روز ۸۰هزار متر از جداول منطقه به صورت مکانیزه و دستی شسته می شود.

شهردار منطقه ۲اضافه کرد: شستشوی دستی و مکانیزه جداول در هفته گذشته به طول ۵۶۰هزار مترطول انجام شد.

فرقانی تصریح کرد: همچنین طی هفته گذشته ۱۵۰ متر مربع دیوارنویسی غیرمجاز در منطقه دو امحا شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این اقدامات ۵۲۰ زیر مخزن،۵۵۰ مخزن گالوانیزه ۱۱۰۰ لیتری و ۴۵۰ سطل ثابت زباله نیز شستشو و نظافت شده اند.