شست و شوی ۳۲ کیلو متر طول از جداول سطح منطقه یک

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، کوروش باوندی ،در این خصوص گفت: ۳۲ کیلومتر طول از جداول سطح منطقه یک توسط جدول شوی در راستای تنظیف معابر و افزایش جلوه بصری سطح منطقه بصورت متداوم پاک سازی و شست و شوی می شود. وی اضافه کرد: این اقدام که بصورت متداوم و روزانه […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، کوروش باوندی ،در این خصوص گفت: ۳۲ کیلومتر طول از جداول سطح منطقه یک توسط جدول شوی در راستای تنظیف معابر و افزایش جلوه بصری سطح منطقه بصورت متداوم پاک سازی و شست و شوی می شود.

وی اضافه کرد: این اقدام که بصورت متداوم و روزانه در سطح منطقه انجام می شود در راستای افزایش جلوه بصری شهر و ارتقاء سطح کیفی بهداشت و رضایت شهروندان در سطح منطقه صورت می پذیرد.

شهردارمنطقه یک ضمن تقدیر از شهروندانی که با رعایت اصول بهداشتی شهرداری را در حفظ محیط شهری یاری می رسانند، ادامه داد: تمامی اقدامات شهرداری در راستای ارتقاء سطح زندگی ساکنین و شهروندان بوده که در این راستا از تمامی پتانسیل های موجود بهره خواهیم برد.