شناسنامه‌دار شدن کلیه کیوسک‌های سازمان میادین شهرداری قم/اجرای طرح ساماندهی کیوسک‌ها

شهرداران آنلاین/به گزارش واحد خبر سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم، علیرضا مظفری با اشاره به اهمیت ساماندهی کیوسک‌های خدماتی این سازمان اظهار داشت: یک شناسه یا یک کُد (پلاک) برای هر کیوسک مشخص و نصب‌شده که از طریق این کُد، دسترسی برای دریافت اطلاعات کامل غرفه امکان‌پذیر است. وی […]

شهرداران آنلاین/به گزارش واحد خبر سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم، علیرضا مظفری با اشاره به اهمیت ساماندهی کیوسک‌های خدماتی این سازمان اظهار داشت: یک شناسه یا یک کُد (پلاک) برای هر کیوسک مشخص و نصب‌شده که از طریق این کُد، دسترسی برای دریافت اطلاعات کامل غرفه امکان‌پذیر است.

وی ابراز کرد: ۵۷ کیوسک تنقلات، ۱۳ کیوسک مطبوعات، ۲ کیوسک عرضه گُل و همچنین ۲۳ کیوسک عرضه یخ بهداشتی که به‌صورت موقت و فصلی فعالیت کرده ازجمله غرف مشمول در اجرای این طرح هستند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم در تشریح روند نظارت بر کیوسک‌های سطح شهر، به نظارت‌پذیر کردن منصوبات مذکور اشاره کرد و افزود: اخذ بیمه آتش‌سوزی و بیمه مسئولیت مدنی از کلیه کیوسک‌های عرضه تنقلات و مطبوعات، با هدف نظارت بیشتر بر عملکرد این منصوبات و ایمنی بیشتر انجام‌شده است.

وی در خصوص اجرای طرح ساماندهی شکل ظاهری و یکسان‌سازی بصری کیوسک‌ها نیز یادآور شد: این عملیات در جهت ارتقای زیباسازی سیما و منظر شهری، شامل رنگ‌آمیزی بدنه، نصب سایبان متحدالشکل و جمع‌آوری اجناس خارج از محوطه فعالیت کیوسک است.