شهرداری به اصلاح فرایند سوت زنی ملزم می شود

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرآیند دریافت و رسیدگی به گزارش‌های شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» فراهانی گفت: در کشورهایی که مبارزه با فساد را دستور کار قرار دادند یکی از مهمترین راه‌ها مساله در دستور گذاشتن سوت […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرآیند دریافت و رسیدگی به گزارش‌های شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» فراهانی گفت: در کشورهایی که مبارزه با فساد را دستور کار قرار دادند یکی از مهمترین راه‌ها مساله در دستور گذاشتن سوت زنان فساد است و باید اجازه دهیم به همه شهروندان که بتوانند گزارش بدهند و در ماده ۷ توسعه برنامه توسعه سوم شهرداری تهران که ملزم شد که چنین لایحه را ارائه دهد که متاسفانه ارائه نشد و ما به شکل طرح ارائه کردیم.

وی افزود: چیزی که امروز به صحن ارائه می‌شود همان طرح است.

فراهانی اظهار داشت: براساس ماده ۷ برنامه توسعه سوم، شهرداری موظف است با رویکرد ایجاد شفافیت براساس فرآیندهای شناسایی نسبت به تدوین و ارائه برنامه عملیاتی در ۶ ماهه اول برنامه اقدام کند.

هاشمی با اشاره به اینکه این طرح یکسال و نیم پیش آمده تا شهرداری ملزم به ارائه لایحه بوده است گفت: در این میان شهرداری یک آیین نامه فرستاده است.

مظاهریان پیشنهاد کرد کلیات این طرح به رای گذاشته شود و در فاصله تصویب بر روی موارد کوچک‌تر اعضا به نتیجه برسند.

هاشمی گفت: این طرح قانونی نیست و نمی‌توان آن‌را در صحن مطرح کرد.

رسولی ابراز داشت: تقدم و تاخر زمانی ثبت در ارائه مصوبات این نگرانی محلی از اعراب ندارد. آنچه که امروز به بحث گذاشته می‌شود گزارش مشترک کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه است و هیچ ابهامی ندارد.

سالاری از نحوه کارهیات مدیره و هاشمی انتقاد کرد و گفت: این دو هفته برای اعضای شورا مهم است و می‌خواهند دستورات مهم شان را به نتیجه برسانند. چرا وقت صحن را برای طرحی که می‌دانستید مشکل دارد مطرح کردیم.

نظری گفت: کمیسیون کار کارشناسی اش را انجام داده است پیشنهاد می‌کنم لایحه را در دل طرح بررسی کنید و مبنای ما طرح و گزارش کمیسیون باشد.

در نهایت با ۱۸ رای موافق کلیات طرح موافق به تصویب رسید.