شهرداری کرج با مردم و برای مردم

یکی از اقداماتِ خوب و قابل توجه شهرداری کرج در دوره کنونی اجرای طرح «چهارشنبه های مردمی» است که طی آن شهردار، معاونین و جمعی از مدیران ارشد شهری علاوه بر سایر راه‌های ارتباطی در مکان مقدس و وحدت آفرین مصلی نماز جمعه گرد هم آمده و شنونده و پیگیر دیدگاه‌ها، مطالبات و انتقادات مردمی […]

یکی از اقداماتِ خوب و قابل توجه شهرداری کرج در دوره کنونی اجرای طرح «چهارشنبه های مردمی» است که طی آن شهردار، معاونین و جمعی از مدیران ارشد شهری علاوه بر سایر راه‌های ارتباطی در مکان مقدس و وحدت آفرین مصلی نماز جمعه گرد هم آمده و شنونده و پیگیر دیدگاه‌ها، مطالبات و انتقادات مردمی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار کرج امروز، گرچه در برهه کنونی دسترسی مردم به مسئولان دولتی و شهری سهولت یافته و راه‌های ارتباطی ملت و حاکمیت در حال تقویت و بروز رسانی هستند و همین امر آثار بسزایی در افزایش امیدآفرینی و مشارکت‌های مردمی و همراهی آنها با برنامه‌ها و اقدامات نهادهای اجرایی و خدمت رسان داشته اما نیم نگاهی به گذشته نشانگر آن است که فرشِ قرمز پاسخگویی به مردم همواره پهن نبوده است.

همین مسئله در شهرداری کرج نیز عینیت ویژه‌ای دارد، شهروندانی که در گذشته پیچ و خم اداری را برای ملاقات با شهردار محترم یا معاونین ایشان طی می کردند و بعضاً این پروسه طولانی تر از حد معمول و آستانه تحمل اربابان رجوع می‌شد، اکنون شرایط متفاوتی را نظاره‌گر هستند و با شرکت در برنامه‌های ملاقات مردمی می‌توانند حضوراً و بدون واسطه به طرح دغدغه‌ها و مطالبات خویش پرداخته و برای رفع آنها از کلیددار شهر یا مدیران مربوطه تقاضای گره گشایی نمایند.

مشروح تقاضاهای شهروندان در چهارشنبه های مردمی با پاراف مصطفی سعیدی شهردار کرج یا معاونین ایشان به مدیران مناطق و سازمان‌های تابعه یا مدیران کل ارجاع شده و آنها موظف به احصاء و بررسی دقیق مطالبات مردمی بوده و در ادامه باید نسبت به پاسخگویی مناسب و در صورت لزوم پیگیری و مساعدت به تسهیل در انجام امور اقدام نمایند و از آنجا که ملاقات کنندگان امکان حضور مجدد در جلسات ملاقات را دارند لذا مدیران شهری بیشترین وقت و تمرکز را برای توجه به متن و روح تقاضاهای مردمی بکار می گیرند.

گرچه پاسخگویی وظیفه ذاتی شهرداری‌ها و نهادهای خدمت رسان بوده و برای عمل به آن منتی بر سرِ شهروندان عزیز نیست لکن اینکه شهرداری کرج در این زمینه شاهد پوست اندازی و تحول عمده ای می باشد نیز انکارناپذیر است و طبیعتاً شهردار محترم پس از گفتگوی بدون واسطه با شهروندان قادر به تحلیل دقیق تر و ارزیابی مناسب تر عملکرد مدیران شهری و نظارت بر نحوه ارتباط گیری و پاسخگویی ایشان به شهروندان می باشد.

با ابتکار اداره کل ارتباطات و امور بین الملل و همچنین موافقت حوزه شهردار، طرح ابتکاری دیگری در حال اجرا می‌باشد که پرسنل و کارکنان خدوم شهرداری کرج نیز می‌توانند هر دو هفته یک مرتبه و در روزهای پنج شنبه طی جلسه‌ای به طرح مسائل و تقاضاها و دغدغه‌های خویش با کلیددار شهر بپردازند و پیرامون آنها با مصطفی سعیدی گفتگو نمایند.

منبع خبر