شهردار اهواز: برای رسیدن به استانداردهای لازم در شهر باید کارها برنامه ریزی و سازماندهی شود

شهرداران آنلاین/شهردار اهواز در جلسه درآمدی که با حضور مدیران مناطق هشتگانه برگزار شد، گفت: اگر تلاش و مشارکت همگانی نباشد و برنامه ریزی و سازماندهی درستی در کارها صورت نگیرد، مطمئنا نتایج آن برای شهرداری خوب نخواهد بود و بالطبع خلاف این امر هم صادق است وی ادامه داد: ذینفعان اول در شهرداری خود […]

شهرداران آنلاین/شهردار اهواز در جلسه درآمدی که با حضور مدیران مناطق هشتگانه برگزار شد، گفت: اگر تلاش و مشارکت همگانی نباشد و برنامه ریزی و سازماندهی درستی در کارها صورت نگیرد، مطمئنا نتایج آن برای شهرداری خوب نخواهد بود و بالطبع خلاف این امر هم صادق است

وی ادامه داد: ذینفعان اول در شهرداری خود ما هستیم یعنی اگر کارها در مسیر درستی پیش برود سود آن اول برای ماست
نوشادی افزود: نباید بگذارید کارها به عقب برگردد و نباید دچار روزمرگی شوید. همه باید به وظایف خود درست عمل کنند تا خروجی سازمان ها درست انجام شود و اخلال در کار شهرداری پیش نیاید.
کارها باید تقسیم شود و نباید تمامی بار روی دوش مناطق باشد.

شهردار اهواز تصریح کرد: هر خطایی تا یک بار قابل چشمپوشی است ولی نباید تکرار شود

وی به بنیانگذاری حرکتهای شایسته فرهنگی در سیستم اشاره کرد و گفت: اقدامات فرهنگی مناسب مانند فرهنگ تقدیر و تشکر از کسانی که سالها در خدمت شهروندان یا سیستم بوده و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکردند، امری لازم و ارزشمند است.

نوشادی همچنین بر لزوم تسلط به کار تاکید کرد و گفت: هرکس در هر سمت و پستی قرار دارد باید در آن جایگاه توانایی و تخصص داشته باشد .

شهردار اهواز یادآور شد : باید بر روی افزایش منابع درآمدی در شهرداری و کاهش و مدیریت تنش ها تلاش کنید و نگذارید کار به اعتراض یا نارضایتی منجر شود و هر مسئله ای۰ از طریق قانونی پیگیری شود.

وی تصریح کرد: برخی کارها باید برای شکل دهی به اذهان انجام شود تا مدیران به ابعاد مختلف شهر توجه کنند.

ابراهیم نوشادی خاطرنشان کرد: باید در ایجاد و توسعه آیتم های شهری مانند موزه، مسیر دوچرخه سواری یا نقاط جذاب گردشگری تلاش کنیم حتی اگر در مقیاس کوچک باشد.

شهردار اهواز در پایان تصریح کرد : اگر چند موضوع در شهرداری اهواز رخ دهد، شهر اهواز در تمام شاخصها به استانداردهای لازم در عرض شش الی ۷سال نزدیک خواهد شد که این موارد عبارتند از: جلب مشارکتهای مردمی و بخش خصوصی، ارزش افزوده بر داراییهایشان و سازماندهی درون شهرداری و استفاده از روشهای نوین تامین منابع مالی در شهر است.