شهردار اهواز: نگهداری و احیای نقاط تاریخی شهر باعث توسعه گردشگری می شود

شهرداران آنلاین/ابراهیم نوشادی در آیین آغاز پروژه مرمت و ساماندهی معابر بافت تاریخی اهواز – عامری اظهار کرد: یکی از بخش های حوزه هویت شهری همین نقاط تاریخی اهواز هستند. شهردار اهواز تصریح کرد: از ابتدای شروع فعالیت به عنوان شهردار به این حوزه ورود کردیم و نقاط تاریخی را ابتدا شناسایی و نگهداری و […]

شهرداران آنلاین/ابراهیم نوشادی در آیین آغاز پروژه مرمت و ساماندهی معابر بافت تاریخی اهواز – عامری اظهار کرد: یکی از بخش های حوزه هویت شهری همین نقاط تاریخی اهواز هستند.

شهردار اهواز تصریح کرد: از ابتدای شروع فعالیت به عنوان شهردار به این حوزه ورود کردیم و نقاط تاریخی را ابتدا شناسایی و نگهداری و احیای آن را در دستور کار خود قرار دادیم؛ البته بخشی از اقدامات خصوصا برای شناسایی و مطالعات از سوی میراث فرهنگی انجام می شود.

نوشادی ادامه داد: در زمینه نگهداری و احیا نیز دستگاه های مختلف و حتی شهرداری باید همکاری لازم را با میراث فرهنگی داشته باشند که در این زمینه دو مورد را در دستور کار قرار دهیم؛ ابتدا ایجاد رویکرد در سیستم شهری به منظور نهادینه کردن شناخت از ابعاد مختلف شهر و لزوم ورود به موضوعات مختلف از سوی شهرداران مناطق را انجام دادیم تا فکر نکنند شهر فقط احداث معابر و پارک است.
وی با اشاره به اینکه شناخت و نگهداری نقاط تاریخی باعث تقویت هویت شهری می شود،، بیان کرد: متاسفانه در دهه های گذشته، مدیریت شهری در موضوع بافت تاریخی و احیا و نگهداری ورود نکرده بود که با تغییر رویکرد شهرداری و احیای بناهای تاریخی، دو پروژه مدنظر با همکاری میراث فرهنگی و مدیریت گردشگری استان دو نقطه گذر مسجد نبهان و گذر کنار معین التجار را در دستور کار قرار دادیم و مطالعات آن از سوی میراث فرهنگی به شهرداری ارائه شده و احتمال افزایش اعتبار وجود دارد؛ نظارت فنی آن نیز بر عهده میراث فرهنگی قرار گرفته و کار آن طی یک ماه انجام می شود. و امیدواریم با تغییر مدیریت شهری با مشارکت بخش خصوصی در مسیر بهبود وضعیت آثار تاریخی گامهایی برداریم.

شهردار اهواز در پایان با تأکید بر لزوم ورود شهرداری ها به احیا و نگهداری از بافت تاریخی شهرها گفت: انجام این پروژه آغاز کار است و با ایجاد رویکرد احیای بناهای تاریخی در شهرداری نسبت به تداوم چنین فعالیت هایی اقدام می کنیم؛ البته باید با ایجاد جذابیت های لازم بخش خصوصی را نسبت به انجام این کارها تشویق کنیم.