شهردار تهران : هیچ دستگاهی به تنهایی نمی‌تواند موضوع کودکان کار را ساماندهی کند

علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه شخصی خود از الزام به طرح جامع درباره کودکان کار خبر داد. زاکانی نوشت: کودکان کاری که در سطح تهران دیده می‌شوند، نور چشم ما هستند و باید از این شرایط خارج شوند در قالب یک طرح جامع، توانمندسازی، حرفه‌آموزی، و حمایت ازخانواده‌های ‎کودکان کار را در دستور کار […]

علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه شخصی خود از الزام به طرح جامع درباره کودکان کار خبر داد.

زاکانی نوشت:

کودکان کاری که در سطح تهران دیده می‌شوند، نور چشم ما هستند و باید از این شرایط خارج شوند در قالب یک طرح جامع، توانمندسازی، حرفه‌آموزی، و حمایت ازخانواده‌های ‎کودکان کار را در دستور کار قراردادیم.

معتقدیم از میان این کودکان می‌توانند افرادی ظهور کنند که در آینده طلایه‌دار جامعه ما باشند.

هیچ دستگاهی به تنهایی نمی‌تواند موضوع کودکان کار را ساماندهی کند امیدواریم با حضور همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم این رنج و غصه در تهران به پایان خود نزدیک شود.

در حال حاضر شهرداری تهران میزبان ۵۵۴۱ کودک‌کار و ۱۲۰۰ کودک در معرض آسیب و آسیب دیده در ۲۷ مرکز پرتو و ۴ مدرسه صبح رویش است.

منبع خبر