شهردار رباط کریم از آغاز عملیات پیاده کردن نقشه و میخ کوبی جهت اجرای فونداسیون پروژه گرمخانه شهرداری رباط کریم خبر داد.

شهرداران آنلاین/به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم؛ مهندس پارسا در تشریح این پروژه گفت: مساحت زمین این گرمخانه ۸۲۰ متر مربع می باشد که ۴۵۰ مترمربع آن شامل زیربناء و ۲۵۰ مترمربع آن شامل سوله و ۲۰۰ مترمربع آن شامل قسمت اداری می باشد. شهردار […]

شهرداران آنلاین/به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم؛ مهندس پارسا در تشریح این پروژه گفت: مساحت زمین این گرمخانه ۸۲۰ متر مربع می باشد که ۴۵۰ مترمربع آن شامل زیربناء و ۲۵۰ مترمربع آن شامل سوله و ۲۰۰ مترمربع آن شامل قسمت اداری می باشد.
شهردار رباط کریم خاطرنشان ساخت: آنچه در مدیریت جدید شهری بنا بر انجام آن داریم، برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت و کیفیت خدمات در حوزه خدمات شهری و ساماندهی کارتن‌خواب‌ها و بی‌خانمان‌هاست.