شهردار منطقه ۱۱ تهران از اجرای عملیات پروژه توسعه محله ای پیاده راه سازی بتنی در خیابان مولوی خبر داد.

سید محمد موسوی شهردار منطقه ۱۱ تهران از آغاز و اجرای عملیات پروژه توسعه محله ای پیاده راه سازی خیابان مولوی خبر داد و گفت: این پروژه توسعه محله ای از مرداد ماه امسال آغاز شده و تا به امروز بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. او افزود: قدمت بالای پیاده رو های […]

سید محمد موسوی شهردار منطقه ۱۱ تهران از آغاز و اجرای عملیات پروژه توسعه محله ای پیاده راه سازی خیابان مولوی خبر داد و گفت: این پروژه توسعه محله ای از مرداد ماه امسال آغاز شده و تا به امروز بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

او افزود: قدمت بالای پیاده رو های خیابان مولوی و وجود کاربری موتورسازی در این خیابان، پیاده رو های پیشین را فرسوده و لزوم پیاده روسازی جدید را ایجاد کرده بود که بر همین اساس با نیاز سنجی محلی پروژه آغاز شد .

موسوی خاطر نشان کرد: در این طرح جداولی با فاصله ۵ الی ۱۰ سانتی متر در کنار پیاده روهای فعلی تعبیه شده که حوزه آبریزی باغچه ها را مشخص می‌کنند و باعث مدیریت و جمع آوری آبهای سطحی می‌شوند.به علاوه پیاده رو های فعلی باعث حفظ حریم باغچه ها شده و مانع از ریخته شدن روغن موتور های در حال تعمیر به باغچه های شهری می‌شود.

شهردار منطقه۱۱ تهران ضمن سپاس از شهروندان برای حمایت و صبوری و همراهی در اجرای این عملیات توسعه محله ای عنوان کرد: پروژه مذکور توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه۱۱ در حال اجرا است و طبق پیش بینی ها تا ده روز آینده به اتمام می‌رسد.

منبع خبر