شهردار یزد انتخاب شد

شهرداران آنلاین/ به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در یزد؛ محمدجواد ابوالحسینی ۵ رای و جمال بافرانی موفق کسب هیچ رایی نشد.محی الدینی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان، شهردار تفت و رئیس سازمان عمران شهرداری یزد را در کارنامه کاری خود دارد.

شهرداران آنلاین/ به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در یزد؛ محمدجواد ابوالحسینی ۵ رای و جمال بافرانی موفق کسب هیچ رایی نشد.محی الدینی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان، شهردار تفت و رئیس سازمان عمران شهرداری یزد را در کارنامه کاری خود دارد.