شهروندان پیشنهادات بودجه ای خود را به شهرداری اطلاع دهند

شهردار اصفهان گفت: با توجه به اینکه شهرداری در فصل تدوین بودجه قرار دارد، شهروندان پیشنهادات بودجه ای خود برای سال آینده را از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری اطلاع دهند.

شهروندان پیشنهادات بودجه ای خود را به شهرداری اطلاع دهند

شهردار اصفهان گفت: با توجه به اینکه شهرداری در فصل تدوین بودجه قرار دارد، شهروندان پیشنهادات بودجه ای خود برای سال آینده را از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری اطلاع دهند.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علی قاسم زاده در ارتباط زنده رادیویی با برنامه «سلام اصفهان» اظهار کرد: این روزها شهرداری اصفهان درگیر تنظیم برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ است از همین رو از مردم اصفهان درخواست می کنم از نگاه خود به عنوان شهروندانی که حق زندگی در این شهر دارند از طریق سامانه ۱۳۷ به ما اطلاع دهند که شهر چه فضاهای عمومی را کم دارد.

وی ادامه داد: برخی اعتقاد دارند اصفهان موزه بزرگی که در خور شأن اصفهان باشد، ندارد که شهرداری در راستای نیازهای مردم حتی الامکان سعی دارد این موضوع را برطرف کند.

شهردار اصفهان با بیان اینکه در هفته گذشته دغدغه ما، دغدغه عموم مردم و زاینده رود بود، گفت: هرچند شهرداری اصفهان قدرتی برای حل این مسئله به خودی خود ندارد اما در کنار مردم در حال رایزنی با دولتمردان و نمایندگان مجلس بودیم و امیدواریم خواست عمومی مردم اصفهان از مسیرهای ممکن حل شود.

*استفاده بهینه شهرداری از منابع برای مصرف آب

وی ادامه داد: دولت در سطح عالی وارد این موضوع شده است و عزم ملی برای این کار وجود دارد؛ نوید آن هست که شاهد اتفاقات و اتخاذ تصمیماتی باشیم که منجر به حل مسئله آب شود.

قاسم زاده تصریح کرد: استفاده بهینه از منابع داخلی در شهرداری مهم است و اگر مردم شاهد هدررفت در آبیاری فضای سبز بودند، از طریق سامانه ۱۳۷ به ما انعکاس دهند البته سعی کردیم با بهینه سازی آبیاری از پساب برای این کار استفاده کنیم. 

وی با اشاره به اینکه آلودگی هوای اصفهان یکی دیگر از دغدغه های ماست، گفت: اکنون طرح های فعال شهرداری مانند مترو و رینگ چهارم در همین راستا در حال اجراست و به دنبال بهینه سازی اتوبوس های شهر هستم که در این زمینه در افق خود به خرید اتوبوس های برقی اندیشیدیم و در حال مذاکره برای تهیه ناوگان حمل و نقل برقی در اتوبوسرانی هستیم.

*صنایع آآلایندگی خود را مدیریت کنند

شهردار اصفهان تاکید کرد: البته باید صنایع هم مدیریت کنند تا میزان آلودگی آنها که در مطالعات اخیر سهم عمده را به خود اختصاص دادند، کاهش یابد. این آلودگی شهر اصفهان را تحت تاثیر قرار داده است اما در هفته های گذشته شاهد همگرایی بین مردم، کارگزاران استان و نظام برای حل معضلات استان هستیم و این همگرایی هر وقت شکل گرفته راهگشا بوده است.

وی افزود: صدای مردم اصفهان به کارگزاران ارشد رسیده است و می تواند این همگرایی در حل مشکل مردم موثر باشد. در این زمینه نیز رسانه صدای مردم بوده است و یکی از نهادهایی که در این همگرایی مهم بوده رسانه به خصوص رسانه های استان اصفهان بوده است.

کد محتوا ۴۱۵۵۷

برچسب ها