شهروند سالم، محور توسعه است

شهرداران آنلاین/شهردار شاهرود با اشاره به اینکه ارتقای سلامت جسمی و روانی شهروندان با ایجاد فضاهای مناسب ورزشی در سطح شهر امکان پذیر است، گفت: شهروند سالم ، محور توسعه است.             به گزارش مدیریت شهری شاهرود، علیرضا حاجی محمد علی ضمن بیان این مطلب که مدیریت شهری نقش ورزش را در چهار چوب کارکردهای […]

شهرداران آنلاین/شهردار شاهرود با اشاره به اینکه ارتقای سلامت جسمی و روانی شهروندان با ایجاد فضاهای مناسب ورزشی در سطح شهر امکان پذیر است، گفت: شهروند سالم ، محور توسعه است.

            به گزارش مدیریت شهری شاهرود، علیرضا حاجی محمد علی ضمن بیان این مطلب که مدیریت شهری نقش ورزش را در چهار چوب کارکردهای اجتماعی می داند و در این خصوص از هر گونه تلاشی فروگذار نخواهد کرد، افزود: حمایت این نهاد از تیمهای ورزشی، ارتقای سلامت و روحیه با نشاط جوانان شهر را به دنبال دارد که این هدف از اولویت های مدیریت شهری در شاهرود است.

وی با بیان این مطلب که ارزان بودن ورزش نشاط شهروند و در نتیجه نشاط شهر را به دنبال خواهد داشت، ابراز داشت: اگر همه بتوانند به راحتی ورزش کنند سلامت و نشاط جامعه تامین خواهد شد.

شهردار شاهرود  توجه به ورزش همگانی را یکی از ضرورتهای شهری دانست و عنوان داشت: ارتقای سطح نشاط شهروندان به گونه ای باشد که زمینه هایی برای ایجاد فضای بروز خلاقیت ها و بهره مندی از استعدادهای شهروند فراهم شود و این امر در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.