صدور پروانه ساختمانی نقش بسزایی در رونق ساخت و ساز دارد

شهرداران آنلاین/صدور پروانه ساختمانی نقش بسزایی در رونق ساخت و ساز دارد معاون فنی و شهرسازی شهرداری شاهرود ،گفت: صدور پروانه ساختمانی نقش بسزایی در رونق ساخت و ساز و کلیه مشاغل وابسته به امور ساختمانی و ارتباط مستقیم با نیروهای فعال در این عرصه دارد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، جعفر ختیال […]

شهرداران آنلاین/صدور پروانه ساختمانی نقش بسزایی در رونق ساخت و ساز دارد

معاون فنی و شهرسازی شهرداری شاهرود ،گفت: صدور پروانه ساختمانی نقش بسزایی در رونق ساخت و ساز و کلیه مشاغل وابسته به امور ساختمانی و ارتباط مستقیم با نیروهای فعال در این عرصه دارد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، جعفر ختیال با اشاره به اینکه با توجه به رکود اقتصادی موجود در جامعه و کاهش نقدینگی و عدم تمایل به ساخت و ساز و در پی آن عدم استقبال به درخواست پروانه ساختمانی یکی از راهکارهای موقت برای تشویق شهروندان به اخذ پروانه، تخفیف در هزینه‌های صدور آن است، افزود: بدیهی است افزایش آمار صدور پروانه ساختمان منجر به افزایش درآمد شهرداری و انجام پروژه‌های عمرانی و خدماتی وسیعی در حوزه مدیریت شهری می‌شود.

وی با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی نقش بسزایی در رونق ساخت و ساز و کلیه مشاغل وابسته به امور ساختمانی و ارتباط مستقیم با نیروی‌های فعال در این عرصه دارد اما این روش یک راه حل موقت بوده و باید در پی درآمد پایدار برای شهرداری گام برداشت تا از وابستگی به فروش تراکم رهایی یابد، ابراز داشت:با توجه به حجم مراجعات به مناطق مختلف و طرح پروانه‌هایی در شورای مشورتی شهرسازی و معماری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شاهرود، ذکر آمار شورای مشورتی می‌تواند نشانه‌ای از استقبال مردم باشد.