صد درصد ناوگان اتوبوسرانی درون شهری نیشابور فرسوده است

شهرداران آنلاین/به گزارش ایلنا از مشهد، اسماعیل قندهاری گفت: بر اساس استاندار‌های کشوری اتوبوس با عمر بیش از ۱۰ سال فرسوده محسوب می‌شود که بر این اساس همه ناوگان اتوبوسرانی درون شهری نیشابور فرسوده است. قندهاری افزود: در حال حاضر ۱۷۰ دستگاه اتوبوس شهری در نیشابور فعال است که از این تعداد ۶۷ دستگاه متعلق به بخش […]

شهرداران آنلاین/به گزارش ایلنا از مشهد، اسماعیل قندهاری گفت: بر اساس استاندار‌های کشوری اتوبوس با عمر بیش از ۱۰ سال فرسوده محسوب می‌شود که بر این اساس همه ناوگان اتوبوسرانی درون شهری نیشابور فرسوده است.

قندهاری افزود: در حال حاضر ۱۷۰ دستگاه اتوبوس شهری در نیشابور فعال است که از این تعداد ۶۷ دستگاه متعلق به بخش خصوصی است.

وی گفت: پیش از شیوع کرونا هر دستگاه اتوبوس روزانه هزار و ۷۰۰ نفر را جابه‌جا می‌کرد در حالی که این تعداد اکنون به ۲۵۰ نفر رسیده است.