ضرورت ثبت اطلاعات بودجه در سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های کشور

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از شهرداریها اعلام کرد: با توجه به تکلیف مستند به تبصره ذیل ماده ۶۷ قانون شهرداری مبنی بر ارسال یک نسخه از بودجه به وزارت کشور، تمامی شهرداری ها موظفند بودجه مصوب و تفریغ بودجه را در سامانه بودجه شهرداری های کشور به نشانی […]

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از شهرداریها اعلام کرد: با توجه به تکلیف مستند به تبصره ذیل ماده ۶۷ قانون شهرداری مبنی بر ارسال یک نسخه از بودجه به وزارت کشور، تمامی شهرداری ها موظفند بودجه مصوب و تفریغ بودجه را در سامانه بودجه شهرداری های کشور به نشانی https://budget۱.imo.org.ir/ ثبت نمایند.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، علی اکبر اسدی با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: گزارش بودجه شهرداری ها و دهیاری ها در سال ۹۹ با هدف شفاف سازی و اطلاع رسانی از میزان درآمد، منابع اعتبار و هزینه های جاری و عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها، بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه شهرداریها و دهیاریها تهیه و در صفحه اختصاصی دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان بارگذاری شده است.

وی اضافه کرد: مسئولیت صحت و سقم تمامی اطلاعات طبق بند(۴) فصل (۴) بخشنامه بودجه شهرداری ها به عهده شهردار و مسئول امور مالی یا معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری است.
همچنین مسئولیت صحت و سقم تمامی اطلاعات دهیاریها طبق بند (۱) فصل (۴) بخشنامه بودجه دهیاریها در تعهد دهیار و مسئول امور مالی دهیاری خواهد بود.
اسدی ابرازامیدواری کرد با انعکاس مراتب در خصوص ارایه گزارش ها و اطلاعات ارسالی شهرداری ها و دهیاریها، گامی موثر در جهت شفاف سازی و پاسخگویی را شاهد باشیم.
 


لینک خبر : http://imo.org.ir/RContent/I77RCG-.aspx