طرحهای بازآفرینی بوستان ولایت و محلات کم برخوردار خلازیر ، نعمت آباد و اسماعیل آباد در دستور کار شهرداری منطقه ۱۹ تهران

مهرنوش ریاضی مدیر روابط‌ عمومی شهرداری منطقه ۱۹ تهران در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران به بلدیه آنلاین گفت: در دوره جدید مدیریت شهری منطقه ۱۹ در جنوب تهران چند طرح بازآفرینی در این منطقه در دست اجراست. وی گفت: طرح بازآفرینی ناحیه ۳ منطقه ۱۹ از جمله محلات کم برخوردار خلازیر […]

مهرنوش ریاضی مدیر روابط‌ عمومی شهرداری منطقه ۱۹ تهران در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران به بلدیه آنلاین گفت: در دوره جدید مدیریت شهری منطقه ۱۹ در جنوب تهران چند طرح بازآفرینی در این منطقه در دست اجراست.

وی گفت: طرح بازآفرینی ناحیه ۳ منطقه ۱۹ از جمله محلات کم برخوردار خلازیر ، نعمت آباد و اسماعیل آباد از برنامه های مهم شهرداری منطقه ۱۹ است که درصورت تصویب طرح تفصیلی در این ناحیه عملیات ساخت مسکن استطاعت پذیر برای افراد کم برخوردار و جوانان آغاز خواهد شد.

مدیر روابط‌ عمومی شهرداری منطقه ۱۹ تهران افزود: بازآفرینی بوستان ولایت نیز برای ایجاد ۴ عرصه شامل دهکده ورزش ، عرصه اکولوژی ، بوستان آمادگی بانوان و سرای فناوری و خلاقیت از مهمترین برنامه های شهرداری منطقه ۱۹ تهران برای بهبود شرایط زندگی در این منطقه کم برخوردار جنوب پایتخت است.

منبع خبر